85% van alle werkenden wereldwijd voelt zich niet betrokken bij of ervaart een minimale motivatie voor zijn werk. In West-Europa is dat percentage zelfs nog hoger (90%)! Ter vergelijking: in de Verenigde Staten ligt dat cijfer 3 keer zo hoog, op 33%. Deze cijfers komen uit het tweejaarlijkse onderzoek State of the Global Workplace (een wereldwijd onderzoek naar werktevredenheid) dat het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup in het najaar van 2017 publiceerde.

Achter kille cijfers gaat een hele wereld schuil met mensen die zich elke ochtend naar hun werk slepen, die op maandagochtend er toch maar voor kiezen om ziek thuis te blijven of die zo gedemotiveerd zijn geraakt dat ze zelfs voor het zoeken naar een andere baan geen puf meer hebben. Tegelijkertijd zijn er directies en managers die zich het hoofd breken over teruglopende winstcijfers en oplopend ziekteverzuim. Overal kijken bedrijven en organisaties naar strategieën en tactieken voor concurrentievoordeel en groei. Blijven doen wat ze in het verleden deden, leidt telkens niet tot succes. Het wordt tijd dat ondernemers (en politici) gaan zien dat managementpraktijken, opleidingen en traditionele rolpatronen blokkades vormen voor de motivatie en productie van medewerkers.

Winst = Transformatie + Motivatie

Hoe zou het zijn als de verbijsterende verspilling van talent stopt en de werktevredenheid wereldwijd omhoog gaat? Wat zou die transformatie betekenen voor relaties tussen mensen, tussen landen en -niet op de laatste plaats – voor de resultaten van bedrijven? Uit hetzelfde Gallup-onderzoek blijkt immers dat de bedrijven met de hoogste scores op het gebied van werktevredenheid 17% productiever en 21% winstgevender zijn dan de bedrijven met de laagste scores!

Bedrijfsstrategieën die medewerkers stimuleren hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, hebben potentie om de productiviteit drastisch te verhogen. Medewerkers die hun persoonlijke krachten kunnen inzetten, zijn – meer dan anderen – intrinsiek gemotiveerd aan het werk omdat ze het simpelweg niet als werk ervaren. In teams, waarvan de leden elkaars sterktes en zwaktes kennen, geeft dit een enorme boost aan de groepscohesie.

In een studie onder bijna 50.000 bedrijven in 45 landen ontdekten de onderzoekers dat teams die werken met een dergelijke sterkte-interventie hun verkoop met 10 tot 19% zagen stijgen en hun winst met 14 tot 29% ten opzichte van controlegroepen.

Conclusie

Resultaatgerichte empowerment heeft zowel voordelen voor de medewerker als voor het bedrijf. Medewerkers die ervaren dat hun mening ertoe doet, zijn bereid om meer te investeren in hun werk. Effectieve leiders zorgen ervoor dat, als de wereld verandert, hun organisatie zich daaraan aanpast. Getalenteerde managers bouwen op een natuurlijke manier aan sterke, positieve relaties met medewerkers. Deze leiderschapsstijlen samen leiden tot maximalisering van productiviteit.

Nog afgezien van de relationele winst die ontstaat in gezinnen, families en bedrijven doordat de medewerkers lekker in hun vel zitten omdat ze met plezier naar hun werk gaan!

Lunchpresentatie

Wil jij ook meer betekenen voor je medewerkers en jouw bedrijf? Op donderdag 13 september van 12.00 – 13.30 uur organiseert De Passietest een lunchpresentatie in Kasteel Marquette in Heemskerk. Leer onder het genot van een lekkere lunch met een select gezelschap van HR-managers wat de Passietest is en wat die kan betekenen voor jouw medewerkers, je teams en jouw bedrijf als geheel. Je kunt je met naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mail opgeven via clara@thepassiontest.nu.

Clara Overes

Gepost door Clara Overes

Clara Overes (62) heeft in verschillende functies gewerkt voordat ze in 2000 als ondernemer startte. Ze werkte onder anderen in de reiswereld, in het welzijnswerk voor migranten en als communicatiemanager bij enkele gemeenten. In 2000 startte ze een communicatiebureau op het gebied van bewonersparticipatie en gebiedsmarketing en in 2009 werd ze franchise-eigenaar van de regio Noord Holland voor Business Network International (BNI). In 2017 verkocht ze haar contract om meer tijd met haar man te kunnen hebben én om zich volledig te richten op ontwikkeling van haar Passietestactiviteiten. Clara werd in 2014 getraind als Certified Passion Test Facilitator, volgde in hetzelfde jaar de 10-daagse Mastertraining en de 4-daagse Passion Test for Businessopleiding. Ze is National Director voor de Passion Test-organisatie in Nederland en verwacht in 2019 haar Mastertraining af te ronden.