Stel: een van je werknemers krijgt de diagnose kanker. Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je je werknemer ondersteunen zodat die – binnen de mogelijkheden en wensen – aan het werk kan blijven, of later goed terug kan komen? Onderzoeker Michiel Greidanus zette een website op voor werkgevers met concrete tips over het voeren van gesprekken die kunnen helpen bij het terugkeren naar werk.

‘Als een werknemer de diagnose kanker krijgt, kunnen werkgevers de neiging hebben om zoiets te zeggen als: “Neem je tijd, doe rustig aan. Neem maar contact met ons op als je daaraan toe bent.” Goed bedoeld, maar dat is het slechtste begin dat je kunt maken bij het aangaan van het gesprek”, aldus Greidanus . ‘Je creëert direct afstand.’

Het juiste gesprek op het juiste moment

Greidanus, die bij Amsterdam UMC promoveert op de werkgeversrol bij terugkeer naar werk na de diagnose kanker, omschrijft het als volgt: ‘Wij noemen zo’n gesprek goedbedoelde verwaarlozing. Een werknemer, die al onzeker kan zijn over zijn vermogen om terug te keren op werk, kan door een dergelijk gesprek nog meer gaan twijfelen over zijn kunnen. Kan ik straks wel terugkeren op mijn oude niveau? En willen ze me nog wel terug?’

Greidanus: ‘Werk biedt structuur. Veel mensen ervaren dat als een gemis als het wegvalt. Daarnaast heb je collega’s, die belangrijke sociale contacten vormen. Natuurlijk verschilt het per persoon en situatie wat iemand nodig heeft, maar de aanname dat iemand met kanker behoefte heeft aan afstand van werk is niet altijd juist.’        

Hoe moet het dan wel? Greidanus schetst een ander verloop van zo’n eerste gesprek tussen de werknemer en werkgever: ‘Als de emoties tijdens het eerste gesprek te hoog zitten, kan je bijvoorbeeld over één of twee weken verder praten over iemands wensen en behoeften. Wil je collega’s informeren? En hoe? Wil je je werk blijven doen, of (deels) overdragen? Hoe houden we contact als je straks afwezig bent vanwege je behandeling? Wil je op de hoogte blijven van zaken rondom werk? En hoe?’

Tips, video’s en checklists

Greidanus wil werkgevers concrete handvatten geven zodat ze beter weten hoe ze dit soort gesprekken moeten voeren. Hij ontwikkelde een website over goed werkgeverschap bij kanker. Daar komen vier fasen aan bod: de diagnose, de behandeling, het plannen van de terugkomst, en de terugkomst plus de lange termijn. Voor elke fase biedt de website tips en adviezen voor werkgevers. Achter elke tip zit uitleg, interactieve filmpjes en praktische checklists voor een goed gesprek.

‘De video´s zijn interactief’, zegt Greidanus. ‘De werkgever kan tijdens het filmpje kiezen uit verschillende opties. Zo kunnen de valkuilen voor bepaalde gesprekken worden bekeken, of een voorbeeld van een goed gesprek. Ook kan de werkgever kiezen voor een bepaald “type” werknemer. Elke werknemer heeft namelijk behoefte aan een andere benadering van de werkgever.’

Ook zijn er checklists die werkgevers kunnen gebruiken tijdens een gesprek. Zo’n checklist biedt structuur en suggesties voor concrete onderwerpen om te bespreken.’ De website is samengesteld met hulp van werkgevers, werknemers met de diagnose kanker en bedrijfsartsen gespecialiseerd in oncologie. Zij hebben bij de ontwikkeling aangegeven welke uitleg en tips werkelijk bruikbaar zijn.

Uitproberen?

Greidanus is op zoek naar individuele werkgevers die de website in de praktijk willen uitproberen, om te kijken wat  hun bevindingen zijn.Zijn de onderdelen nuttig, en wat zou er nog beter kunnen? Uiteindelijk wordt de website hiermee verder verbeterd.. ‘Tientallen werkgevers hebben zich al aangemeld en de eerste reacties zijn erg positief.’

Werkgevers die willen bijdragen aan goed werkgeverschap bij kanker kunnen zich hier aanmelden. Ze krijgen na aanmelding direct toegang tot de website.


Het onderzoek van Greidanus wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en is een samenwerking met de Universiteit Maastricht.


Tekst gebaseerd op artikel Amsterdam UMC, van Edith van Rijs.
Foto: Amsterdam UMC

Michiel Greidanus

Gepost door Michiel Greidanus

Michiel Greidanus is uitvoerend onderzoeker van het MiLES project. Na zijn studie bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit is Michiel betrokken geweest bij verschillende kanker-gerelateerde onderzoeken. Vanaf 2015 is hij als promovendus verbonden aan het Coronel Instituut, een afdeling van het Amsterdam UMC in Amsterdam (locatie AMC). Naast zijn werkzaamheden voor het MiLES project verzorgt hij onderwijs over Arbeid en Gezondheid en wetenschappelijke vaardigheden aan geneeskunde studenten. Buiten werk is Michiel een groot sportfanaat. Zo is hij fanatiek tennisser, gaf hij jarenlang tennisles bij de lokale tennisvereniging en voetbalt hij in een vriendenteam.