Toptalenten hebben de banen voor het uitkiezen. Hoe zorg je dat ze zich aan jouw organisatie verbinden? Talent kiest voor de organisatie waarbij zij zich kunnen identificeren met de ambitie en zien hoe zij zelf maximaal impact hebben op het behalen van deze ambitie. Heb het in het sollicitatiegesprek niet over het verleden maar over hoe de gezamenlijke toekomst er uit kan zien. Hoe gaan jullie impact maken?

Meer dan ooit kiezen kandidaten niet voor een functie, maar voor de identiteit van de organisatie: een inspirerend leidinggevende, de (maatschappelijke) purpose of het toekomstperspectief van een bedrijf. Leiders vertellen hun volgers niet meer hoe zij precies hun werk moeten doen, maar schetsen een visie. Kandidaten willen zich graag kunnen vinden in die visie en zich hieraan verbinden. Het is daarom cruciaal om te weten wat de ambitie van jouw organisatie is. Waar staan we over vijf jaar? Wat zijn daarbij belangrijke waarden en drijfveren? Voor welke kandidaten is het daarmee interessant om bij jou te komen werken? Op het gebied van ambitie is het belangrijk dat er een supplementaire fit is. Wanneer de ambitie van jouw organisatie helder is en je deze goed kan uitdragen, kan je hiermee de juiste kandidaten inspireren en aan je binden.

Wapenfeiten

Als organisatie is het belangrijk te weten welke kandidaten ook werkelijk een bijdrage gaan leveren aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Wat maakt dat iemand zijn unieke talenten omzet in productiviteit? Bij de selectie is het daarom van belang om stil te staan bij de wapenfeiten die iemand in het verleden heeft neergezet. Staar je daarbij niet blind op ervaring en opleiding (kunnen en weten), maarkijk ook naar hoe iemand resultaten heeft bereikt. Op welke manier behaalt deze kandidaat zijn resultaten en past dat bij het behalen van de doelstellingen van de organisatie? Denk als organisatie eens na over welke competenties in de toekomst belangrijk worden in jouw branche. Waar op het gebied van ambitie een supplementaire fit belangrijk is, zoek je op het gebied van competenties juist een complementaire fit.

Impact maken

Kandidaten willen zich niet alleen verbinden aan de organisatie, maar willen ook impact maken. Ze vragen zich daarom in een selectieprocedure af wat een stap naar jouw organisatie zal betekenen voor hun loopbaan. Wat kunnen zij in de toekomst gaan neerzetten aan wapenfeiten? Een gezamenlijke ambitie geeft ruimte om te kijken hoe iemand zijn unieke talenten maximaal kan benutten. Dit vraagt wel van de organisatie dat kandidaten vrijheid krijgen in de manier waarop ze hun resultaten behalen; er moet ruimte zijn voor job crafting. We werken niet meer altijd op dezelfde werkplek, dezelfde werktijden, en met dezelfde taakomschrijving en verantwoordelijkheden. Wees daarom duidelijk over de doelstellingen en laat daarbinnen voldoende ruimte om in te vullen hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Als de ambitie van de kandidaat past bij die van de organisatie, rendeert dit maximaal op de organisatiedoelstellingen; het maakt de organisatie succesvoller.

Drie tips

Concluderend, drie tips om te kunnen selecteren op ambitie:

  1. Deel inspiratie – Laat de kandidaat niet alleen zichzelf verkopen, maar besef je ook dat jij de organisatie aan de kandidaat moet ‘verkopen’. Verkoop hierbij niet een baan maar schets een perspectief. Aan welke ambitie kan de kandidaat zich verbinden?
  2. Selecteer op wapenfeiten – Denk na over welke competenties in de toekomst belangrijk worden in jouw branche. Wat zijn belangrijke trends en welke competenties zijn nodig om hier in de toekomst op in te kunnen spelen? Welke wapenfeiten heeft iemand in het verleden geboekt en hoe heeft hij of zij die resultaten bereikt? Zoek kandidaten die een toevoeging zijn op het gebied van competenties. 
  3. Stuur op resultaat – Weet wat de organisatiedoelstellingen en belangrijke uitdagingen voor de toekomst zijn en geef ruimte in hoe die te bereiken. Realiseer dat de kandidaat impact wil maken. Praat niet alleen over een concrete opdracht, maar wees ook duidelijk over de strategische ambities. Door te zorgen dat de ambities met elkaar overeenkomen, kan de kandidaat impact maken die maximaal rendeert op de doelstellingen van de organisatie.

Bij het nieuwe selecteren gaat het niet meer over het cv en een functie, maar over het uitdragen van gezamenlijke ambities. Hiermee inspireer je de juiste kandidaten met maximaal menseffect  in jouw organisatie!

Jitze Reeder

Gepost door Jitze Reeder

Jitze Reeder maakt potentie vrij bij bedrijven en personen. Zijn jarenlange ervaring als communicatiestrateeg en merkbouwer in binnen- en buitenland zet hij nu in het HR-veld in. Als commercieel directeur en senior consultant bij Lagerweij, richt hij zich op het formuleren van een collectieve ambitie, het positioneren van de leiders van morgen en het betrekken van bevlogen mensen. Lagerweij is het HR-adviesbureau voor maximaal mens effect op uw organisatiedoelen. Wij verzorgen al meer dan 20 jaar assessments, coaching, training en advies voor organisaties die vertrouwen op hun menselijk kapitaal. Samen met u ontwikkelen onze specialisten programma’s voor duurzame effectiviteit, doelgericht leiderschap en nieuwe vormen van samenwerking. Altijd op basis van harde data en een waarderende benadering. Want hoe uitdagend uw organisatiedoel ook is, uiteindelijk maakt een unieke menselijke eigenschap het verschil. Dat noemen wij Het Mens Effect.