In de incubator verbinden wij gevestigde organisaties en startups met elkaar, om tot nieuwe inzichten te komen en te innoveren. Hiervoor organiseren wij verschillende soorten bijeenkomsten zoals meetups, een pitch-arena en een hackathon event. Voor premium leden is er zelfs een datalab. Met hulp van gespecialiseerde partners zijn wij in staat alle onderdelen van de employee journey te meten en van onderbouwing, inzichten en voorspellingen te voorzien. Met de uitkomsten van het datalab in de hand starten wij Accelerators, waarin we – in verbinding – vraagstukken en uitdagingen voorzien van oplossingen. Wij ontsluiten best practices om te komen tot next practices. Van curatief, naar preventief en uiteindelijk bewezen en predictief HR-beleid. Organisaties toekomstbestendig maken en zo goed als mogelijk bijdragen aan de transformatie, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van organisaties door het optimaliseren van de HR-functie.

 

WAAROM


Stijging van de arbeidsproductiviteit en vergroten wellbeing. de arbeidsproductiviteitsgroei, de productie per werknemer, is de afgelopen vier jaar afgezwakt naar 0,8 procent ten opzichte van 1,5 procent vóór de crisis in 2008. De arbeidsproductiviteit stijgt al sinds de jaren tachtig minder hard dan daarvoor, maar de groei daarvan is na de crisis nog sneller bergafwaarts gegaan. Dit is een belangrijke oorzaak voor de afremmende loonstijging, aldus het CPB. De arbeidsproductiviteit meet hoeveel werk mensen in een uur gedaan krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om hoe hard mensen zelf werken, maar ook vooral in hoeverre organisaties succesvol nieuwe technologieën toepassen. Technologische ontwikkeling heeft een positief effect op de lonen, omdat het zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit. Mits de technologische ontwikkeling die nieuwe taken creëert sneller gaat dan de automatisering van bestaande taken. De arbeidsproductiviteit groeit in landen waar bedrijven meer ICT gebruiken.

 

De uitdaging is niet zo zeer om meer of harder te werken, maar om slimmer te werken en de technologische vooruitgang optimaal te benutten om wellbeing van mensen te bevorderen.

Precies wat we met de HRincubator beogen.

 

HET PROBLEEM


Innoveren vanuit een gevarieerd netwerk; Het wordt steeds lastiger om baanbrekende innovaties als bedrijf alleen te bereiken. Bedrijven hebben steeds meer baat bij samenwerking met externe partijen, vaak startups. Serendipiteit, het optreden van onverwachte, maar positieve resultaten is een krachtige motor achter het creëren van innovaties, aldus hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Netwerken en netwerkmogelijkheden aanbieden en versterken verbetert de serendipiteit, maar slechts tot een bepaald punt. Daarna wordt variëteit zoeken een belangrijke extra driver.

 

WAT


Ontsluiten van sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal benadrukt het belang van relaties tussen mensen, tussen medewerkers onderling én tussen medewerkers en klanten, om succesvol te functioneren als organisatie. Deze relaties zijn in een organisatie van groot belang om succesvol te ‘produceren’, maar ook om succesvol te innoveren, volgens Michiel Schoemaker. Verbinding tussen – talenten van – medewerkers is net zo belangrijk voor innovatie als economisch kapitaal. De moderne organisatie is een netwerkorganisatie. De vorm en kwaliteit van die persoonlijke netwerken zijn waardevol bij innovatie, waar het vaak gaat om de juiste ontmoeting tussen de juiste mensen. Wie heeft nodig wat ik heb – en wie heeft wat ik nodig heb? Dat is een cruciale vraag voor het effectief laten functioneren van persoonlijke netwerken. Hetzelfde geldt voor innovatie. Op de knooppunten van de netwerken zit de innovatiekracht.

 

Met de HRincubator verbinden wij talenten, innovatieve ideeën en initiatieven en organisaties, groot en klein, met elkaar. Om HR innovatie te versnellen en sociaal kapitaal te ontsluiten.

 

HOE


Verbinden en verbeteren. De HRincubator heeft een propositie en programma vol activiteiten en interventies die haar leden de gelegenheid biedt te verbinden en te leren en dus te innoveren. Voor HR-directeuren is er de HRbarometer, een online inventarisatie- en dialoogtool. Hiermee identificeren welke hr issues vandaag aandacht vragen, maar vooral ook welke morgen. Op basis van de opgedane inzichten stellen we de invulling van de meetups vast. Dit zijn laagdrempelige meetings voor ongeveer 20 deelnemers, waar een startup en een wetenschapper de laatste inzichten en bevindingen op een hr thema delen met de aanwezigen. Wij organiseren een pitch arena, waar de leden zich kunnen onderdompelen in een carroussel van diverse startups die hun propositie ‘pitchen’. In juni is het event ‘The Future of Work’ in hackathon stijl. Teams nemen een actuele uitdaging mee en zetten een stap vooruit in het denken of zelfs oplossen. In een andere omgeving dan de dagelijkse, geïnspireerd door sprekers en verschillende break-out sessies.

 

Verbinden > meten > analyseren > oplossen > implementeren

 

HRbarometer

De HRincubator is er voor hr-teams. Meestal specialisten, hr-businesspartners en hr-managers. Voor de HR directeuren is er de HRbarometer. Via het platform van onze partner CircleLytics brengen wij in kaart welke thema;s nu urgent zijn en welke met het oog op de toekomst belangrijk gevonden worden. Voor de hr-directeur een uitgelezen kans te sparren met gelijken. De uitkomsten publiceren wij via blogs in de community en de uitgebreide versie via een magazine voor de leden van de incubator.

 

BENCHMARK, DATALAB EN ACCELERATORS

 1. Voor premium members bouwen wij hard aan onze HRbenchmark. Wij uploaden rapportages van partners en onsluiten papaer, projectrapportages en playbooks van leden. Vanaf september 2020 kunnen premium leden gebruik maken van de kennisbank en benchmark die wij hiermee opbouwen.
 2. De incubator biedt ook gelegenheid tot maatwerk en diepte-inzichten. Leden leveren data aan die wij bundelen, analyseren en verrijken in ons Datalab. De opgedane bevindingen en inzichten geven wij in de vorm van rapportages terug.
 3. Op basis van de inzichten – en voorspellingen – uit het datalab starten wij Accelerators, oftewel verbeterprogramma’s. Een aantal organisaties, met eenzelfde challenge, ambitie of interesse trekt gedurende een jaar samen op, al dan niet met inspiratie of ondersteuning van een of meerdere startups en wetenschapper(s).

 

WIE


Organisatie; de HRincubator is een initiatief van HRcommunity. Wij verzorgen de verbinding, de meetups en het event. In samenwerking met partners geven wij het Datalab vorm en samen met de leden de Accelerators.

Organisaties; doelgroep van de HR incubator zijn grote organisaties die buiten gebaande paden willen treden en kleinere organisaties die, omdat zij kleinere hr-afdelingen hebben, niet de executiekracht hebben om daadwerkelijk te innoveren. Afgelopen jaar waren al vele mooie organisaties present, zoals ondermeer ABNAMRO, Adecco, Capgemini, Danone, De Efteling, Hutten, Kühne + Nagel, Leaseplan, Loyens & Loeff, Nationale Nederlanden, TomTom, Reinaerde, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Twente. Komend jaar willen wij groeien, een of meerdere accelerators starten en wellicht zelfs een startup lanceren.

Startups; een keur aan startups heeft zich afgelopen jaar reeds gepresenteerd aan de leden. Ook komend jaar gaan wij onze leden weer verrassen. Waar mogelijk benutten wij de startups ook voor ons datalab. Bijvoorbeeld Healthy Workers, SelectionLab, Fieldlab Sociale Innovatie, CircleLytics, Be More You, Joboti, Peddy, GoDataDriven en anderen.

Datapartners; in samenwerking met PwC en verschillende andere gevestigde dienstverleners die zich bezighouden met het meetbaar maken van HR-beleid, zoals Integron, geven wij vorm aan ons onderzoekscentrum. In eerste instantie vullen wij, samen met de leden, een HRbenchmark omgeving. In stap twee creëren we een datalab, waarin ook diverse universiteiten en onderzoeksinstituten al interesse in hebben getoond.

Programmapartners; met een aantal vernieuwende consultancy bureaus, zoals RevelX en PROOF, zijn afspraken gemaakt om de Accelerators die in 2020 starten waar gewenst te ondersteunen. Waar de leden de doelen en de inhoud bepalen, nemen zij het design van de bijeenkomsten voor hun rekening en verzorgen zij de methodieken.

Samenwerkingspartner; met HollandStartup zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Als meerdere organisaties een uitdaging ervaren, waar geen oplossing voor in de markt is, dan zorgen wij dat daarvoor een startup wordt gelanceerd!

 

connect / create / accelerate / measure/ grow

 

THE BOARD

Wij zijn trots op onze Board. De leden denken niet alleen mee over de koers en de invulling van de programma’s van de Incubator, maar zijn ook ambassadeur.

Frank Van De Brink
Chief Employee Experience Officer / CHRO
ABN AMRO Bank

Pascal Verheugd
Director Human Resources & MVO
Hutten

Tjahny Bercx
Chief Human Resources Officer
Leaseplan

Arne-Christian Van Der Tang
Chief HR Officer
TomTom

Tanya Bondarouk
Professor Human Resource Management
University of Twente

 

DOELGROEP

De HRincubator is er voor organisaties die hun hr-beleid willen professionaliseren en innoveren door samen te werken met anderen. Grotere of kleinere MKB bedrijven, familiebedrijven, scale-ups, corporates, overheidsinstanties en zorg- of onderwijsinstellingen. Het maakt niet uit, mensen maken immers overal het verschil.

De meetups en pitch-arena zijn er voor iedereen. Het event is voor HR teams. Bij het formeren van de Accelerators matchen wij op thema, maar ook op ambitie en aard, omvang, complexiteit en context van het vraagstuk.

 

AANBOD


De HRincubator kent twee soorten abonnementen

Silver (€ 1.500,-)

 • Meetups; een groep van ongeveer 20 deelnemers, een spreker vanuit een startup en een wetenschapper. Inspiratie en netwerken, drie maal per jaar;
 • Pitch Arena; the hottest startups in HR presenteren zich. Leden blijven op de hoogte van wat er speelt in de kraamkamers van HR. De startups krijgen feedback en misschien zelfs een omgeving om te valideren, een maal per jaar;
 • Hacking HR event; 20 teams nemen een actuele uitdaging mee en werken aan een oplossing, of in ieder geval vooruitgang. In een andere omgeving dan anders, lerend van andere teams, inclusief inspiratie uit een keur aan break-out sessies, juni 2020.

Als extraatje krijgen deelnemers het boek de HRagenda cadeau!

 

Gold (€ 6.000)*

 • Alle onderdeel van Silver, plus…
 • HRdatalab; Het Datalab van de HRincubator is het neusje van de zalm.  Een select groepje koplopers en durfals, analytics partners van naam en faam en onderzoeksinstituten gaan samen de uitdaging aan. State-of-the-art, bewezen en predictief hr.

* exclusief deelname aan een accelerator, de investering daarvoor is maatwerk en hangt af van de opzet en mate van ondersteuning.

Komend jaar bouwen we ook aan de HRbenchmark; leden uploaden playbooks, projectverslagen, protocollen, whitepapers en andere materialen die interessant zijn voor andere leden. Ook onze partners stellen rapportages ter beschikking.

 

DOWNLOADS


Onderstaand download je de flyer voor het lidmaatschap en het premium lidmaatschap, inclusief deelname aan het datalab

Flyer lidmaatschap & Flyer premium lidmaatschap

 

KALENDER


De volgende bijeenkomsten staan in de planning. In de leaflet die je bovenstaand kunt downloaden vind je meer informatie.

 • Meetup; Employee Experience Game / februari
 • Meetup; Video AI / april
 • Event; HRhackathon ‘Future of Work’ / juni
 • Pitch Arena; HR startups Dragons Den / okt
 • Meetup; Leadership in agile organisations / november

 


DOE MEE, WORD LID!

Ben je geïnteresseerd? Laat dan je gegevens achter in onderstaand formulier en wij nemen contact met je op:

 

 

 

Gepost door Redactie HRcommunity

De redactie van HRcommunity brengt de meest interessante content, events en interviews voor HR-professionals samen.