Is het Curriculum Vitae verleden tijd? Een afkorting die luistert naar een Latijnse term impliceert natuurlijk geen geweldige match met het huidige digitale tijdperk. In de afgelopen jaren hebben vele concurrenten zich dan ook gemeld. Maar wie gaat de strijd winnen?

In mijn functie als recruitementspecialist krijg ik een overdosis aan cv’s te zien en in de loop van de tijd ben ik tot een aantal inzichten gekomen. Een product dat aan zijn doel voldoet, heeft de overhand. Ik denk hier altijd aan wanneer gevraagd wordt waarom de cv, hoewel het verouderd lijkt, blijft hangen in wervingsprocessen.

Ik geloof dat het cv drie doelen heeft:

  1. Symbolisch – de formele indiening van een sollicitatie.
  2. Functioneel – de beschrijving van de professionele en biografische ervaring van de kandidaat.
  3. Voorspellend – de eerste inschatting van het potentieel van een kandidaat om te checken of hij of zij zal slagen in een bepaalde functie.

En het is in deze derde waar een cv zijn doel mist.

Het cv, vanuit het perspectief van de kandidaat, is een eenvoudige samenvatting van zijn of haar professionele carrière. Er wordt veel aandacht gestoken in de lay-out en het gebruik van vakjargon, om er maar zoveel mogelijk uit te springen. Huidige cv’s geven naar mijn mening meer inzicht in de ‘design-skills’ van de medewerkers in plaats van hoe goed deze persoon bij de baan past waarop gesolliciteerd wordt.

Als oplossing voor deze beperking, zijn er al veel bedrijven die geen gebruik meer maken van het standaard cv tijdens de sollicitatieprocedure. Het wordt dan vervangen door een soort cv 2.0 dat bestaat uit verschillende (persoonlijkheids)testen op basis van een analyse die is opgesteld aan de hand van kunstmatige intelligentie (AI). Deze tools elimineren eventuele vooroordelen en kijken alleen naar het potentieel van iemands geschiktheid voor deze specifieke baan.

Enkele voorbeelden van bovenstaande tests die momenteel al op de markt zijn:

  • beoordeling van soft skills op basis van gamification en AI
  • persoonlijkheidsbeoordeling met AI
  • videotoepassingen geanalyseerd door AI
  • analyse van sociale netwerken die informatie evalueren die in de feed wordt gedeeld
  • gespreksanalyses

Is dit voldoende om cv’s voor eens en voor altijd uit wervingsprocessen te elimineren? Het curriculum vitae blijft een toegankelijk hulpmiddel. De genoemde oplossingen zijn vaak duur en kunnen hun doel voorbijschieten voor wervingsbehoeften van kleine teams. Heeft de kleine apotheek op de hoek echt die dure AI-tooling nodig?

Een andere tekortkoming is, ironisch genoeg, gerelateerd aan de flexibiliteit die cv’s geven aan processen. Het cv is aanpasbaar aan elke selectieprioriteit, in tegenstelling tot AI-oplossingen die te gestandaardiseerd zijn. Aan de ene kant gaan ze ervan uit dat competenties door verschillende organisaties gelijk worden gewaardeerd. Aan de andere kant impliceert de softwaredat de ‘job-fit’ van een kandidaat  boven andere potentieel interessante factoren staat, zoals het soort projecten waarin de kandidaat heeft gewerkt of zijn formele opleiding.

Ik geloof dat, met of zonder technologie, het cv zal blijven bestaan. In sommige industrieën zal het het traditionele format behouden, terwijl andere industrieën de nieuwe technologieën zullen omarmen. Elke verandering is onvermijdelijk. Dit is hoe we evolueren en werving is niet anders. Echter, om een ??realiteit te bereiken waarin het cv zal verdwijnen, geloof ik dat de traditionele aanpak van werving zoals we die kennen geleidelijk zal moeten verdwijnen.

Gepost door Marlieke Stolk

Laat een opmerking achter.