Veel werknemers ervaren stress wanneer ze dichter bij hun pensioendatum komen. Dat begint ongeveer 5 jaar voor de pensioendatum en neemt ieder jaar langzaam een beetje toe. Die stress gaat ten koste van werkplezier en productiviteit. Pensioenstress is echter eenvoudig te voorkomen.

Oorzaak pensioenstress

Met pensioen gaan is tegenwoordig best een klus. De gemiddelde werknemer heeft veel te kiezen. 

Wat wordt mijn AOW-datum? En ga ik op die datum met pensioen of kan ik eventueel ook eerder? Wil ik langer doorwerken en kan dat ook? Hele voor de hand liggende vragen die 10 jaar geleden nog niet bestonden. Toen was voor de meeste mensen wel duidelijk wanneer ze met pensioen zouden gaan.

Inmiddels bestaat het totale pensioen van veel mensen uit meerdere potjes die ook op verschillende momenten tot uitkering komen. Kan dat ook anders en hoe moet je dat dan praktisch regelen?

En er zijn nogal wat keuzes over de inrichting van je uiteindelijke pensioen. Ga je deeltijd met pensioen of gelijk fulltime, kies je voor een hoog-laag uitkering, eerst wat meer, daarna wat minder, ruil je partnerpensioen uit voor meer ouderdomspensioen? Of net andersom?

Alle keuzes zijn definitief

En om de stress wat de vergroten; eens gekozen blijft gekozen. Wanneer je pensioen eenmaal is ingegaan, kun je keuzes die je hebt gemaakt niet meer wijzigen. 

Ik kan me goed voorstellen dat werknemers onzeker worden in de voorbereiding op hun pensioen. Maak ik de juiste keuzes, zie ik geen dingen over het hoofd? 

Financiële impact is groot

Hoe eerder je met pensioen gaat, hoe lager je pensioenuitkering wordt. Hoe langer je doorwerkt, hoe hoger je pensioen. Een jaar langer of korter geeft 8 tot 10% verschil in de hoogte van je pensioen. De keuze voor een pensioendatum is dus bepalend voor de hoogte van het inkomen tijdens de rest van iemand leven. Er hangt dus veel vanaf.

Rol werkgever

Als werkgever heb je hier een belangrijke rol te vervullen. Goed werkgeverschap gaat niet alleen over mensen op een goede manier binnenhalen en houden. Goed werkgeverschap gaat ook over goed afscheid nemen. En mensen dus helpen op een goede manier te vertrekken, zeker wanneer dat gaat over hun pensionering.

Je hoeft geen pensioenadviseur te zijn om mensen te kunnen helpen. Wat zijn de keuzes, waar kun je informatie halen, hoe kom je aan de juiste getallen en op welke manier past dit binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid van de werkgever? Wanneer je hier antwoord op weet en op die manier iets voor een werknemer kunt betekenen, dan heb je hem of haar al een eind op weg geholpen.

Voorbereidingstraject

Help werknemers in de aanloop naar hun pensioen. Geef of faciliteer een goed traject in de laatste 5 jaar voor de verwachte pensioendatum van werknemer. De huidige AOW-leeftijd is 66 jaar en 4 maanden. Dus begin vanaf 61 jaar.

Het traject kan bestaan uit een informatiepakket waarin de keuzes voor de werknemers staan. Dat kan deels door de pensioenuitvoerder zijn opgesteld, maar het arbeidsvoorwaardenbeleid van jullie bedrijf moet daar natuurlijk ook nog bij. Wat zijn bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden van parttime pensionering en langer doorwerken binnen jullie bedrijf?

Daarnaast is het verstandig om de werknemer een individueel gesprek aan te bieden waar hij of zij terecht kan met alle vragen. Dat gesprek plan je 5 jaar voor de pensioendatum en herhaal je periodiek.

Wanneer je een groot aantal werknemers in deze leeftijdscategorie hebt, kun je ook overwegen om een groepsgewijze voorlichting te plannen.

Voorkom pensioenstress

Onze ervaring is dat veel stress veroorzaakt wordt door onzekerheid en onbekendheid met de materie. Geef werknemers goed advies en voorkom die stress. Vergroot daarmee het werkplezier en de productiviteit van je bijna gepensioneerde werknemers.

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen, waaronder de Oysterwyck Hogeschool en spreker op verschillende seminars.