Er zal eerst mogelijk werktijdverkorting gelden, en de inzet van flexkrachten wordt gestopt. Maar als de problemen aanhouden, kan ontslag van vast personeel opdoemen. Wat is goed voor hen om te weten?

 • De OR heeft een adviesrecht bij een ingrijpende inkrimping.
 • Vakbonden moeten worden betrokken als het ontslag minstens 20 werknemers betreft.
 • Ontslag kan alleen via vaststellingsovereenkomst of met UWV-ontslagvergunning.
 • UWV beoordeelt of het verval van de arbeidsplaatsen structureel is, over minstens 26 weken bezien.
 • Er moet aantoonbaar sprake zijn van werkvermindering en/of een slechte financiële situatie.
 • Bij ontslag binnen een groep directe collega’s bepaalt de wet wie van hen moet worden ontslagen. Dat heet afspiegeling.
 • Geen ontslag als er een passende vacature is.
 • Geen ontslag als een opzegverbod geldt, zoals ziekte.
 • Er geldt een opzegtermijn. Die is minstens één maand en kan oplopen tot vier.
 • Recht op een transitievergoeding: 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
 • Komt het werk binnen 26 weken na ontslag terug? Dan als eerste weer recht op die baan.

Dit zijn de hoofdregels, er zijn uitzonderingen en bijzonderheden.

mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.