• Je kunt werknemers tijdelijk minder laten werken en voor die uren een beroep doen op WW.
 • Het moet gaan om een tijdelijk verlies van werkuren van minstens 20% bezien over het hele bedrijf en alle vestigingen.
 • De regeling biedt geen oplossing als 20% van het personeel ziek is of preventief niet mag komen werken.
 • Werknemer moet WW-rechten hebben opgebouwd.
 • Het verzoek indienen bij Ministerie van SZW en na het verkrijgen van de vergunning meld je dat bij UWV.
 • Vergunning is 6 weken geldig en kan drie keer worden verlengd, tot maximaal 24 weken.
 • Na afloop van de vergunning moet werkgever de WW-uitkering aanvragen.
 • Werkgever betaalt gedurende de vergunningsperiode doorgaans het volledige loon door.
 • UWV vergoedt dus pas achteraf de uren die minder gewerkt zijn aan de werkgever.
 • In de aanvraag moet de oorzaak worden beschreven. Doe dat niet te kort want dat kan de procedure vertragen.
 • Zie het aanvraagformulier en bijlage voor de te verstrekken gegevens.
 • Het percentage werkvermindering moet aansluiten bij het percentage werknemers en uren dat minder gaat worden gewerkt.
 • Na afgifte van de vergunning kunnen geen werknemers meer worden toegevoegd. Dat kan pas weer bij verlenging.

Zit je in zo’n situatie? Aanvragen dan.

mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.