Iedere werkgever ontvangt rond 1 december weer een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Op deze beschikking staat altijd een ziektwewet percentage en WGA percentage genoemd welke je over je premieloon dient af te dragen. Maar waarom is het nu zo belangrijk dat je deze beschikking controleert?

In deze whitepaper zoomen wij in op de wet- en regelgeving van de regeling Whk zoals deze nu is. Ook wordt de geschiedenis van de Whk behandeld. Wij willen je hiermee meer inzicht geven in de Whk en waarom het voor jouw organisatie belangrijk is om deze beschikking goed te controleren.

Alinda Mastenbroek

Gepost door Alinda Mastenbroek

Alinda werkt als Productmanager Sociale Zekerheid. Zij en haar team zijn verantwoordelijk bij het adviseren en toepassen van wet en regelgeving omtrent langdurig verzuim bij individuele dossiers. Zij helpen meer dan 150 grote organisaties bij deze complexe dossiers.