Begin maart kreeg ook jij waarschijnlijk een brief van het UWV in de bus. In die brief vind je de voorlopige berekeningen over 2019 van alles wat te maken heeft met de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Dat zijn dus de correcties en aangiftes voor 2019 die gedaan zijn tot en met 31 januari 2020. Als de voorlopige berekeningen in deze brief verkeerde gegevens bevatten of incompleet zijn, dan kun je tot en met 1 mei 2020 aanvullende correcties doen.

Wat valt er allemaal onder de Wtl?

In de Wtl staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers:

 1. het loonkostenvoordeel (LKV);
 2. het lage-inkomensvoordeel (LIV);
 3. het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

1. Het loonkostenvoordeel (LKV)

De overheid geeft je financiële voordelen via het LKV als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt. Als jouw (nieuwe) medewerker binnen één van de onderstaande categorieën valt komt hij of zij in aanmerking voor een LKV:

 • LKV oudere werknemer;
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer;
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

2. Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Ook voor medewerkers met een laag loon krijg je van de overheid financiële voordelen, namelijk via het LIV. Om in aanmerking te komen voor het LIV dient jouw medewerker aan vier voorwaarden te voldoen:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
 • De medewerker heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,05 en maximaal € 12,58.
 • De medewerker heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
 • De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het kan natuurlijk zo zijn dat een medewerker voor beide regelingen (LKV en LIV) in aanmerking komt. In dat geval krijg je als organisatie slechts tegemoetkoming voor één van de twee regelingen voor die medewerker.

3. Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)

Het jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor medewerkers van 18, 19, 20 en 21 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moet jouw medewerker aan drie voorwaarden voldoen:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
 • De medewerker heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de bandbreedtes van het jeugd-LIV die horen bij zijn leeftijd.
 • De medewerker heeft op 31 december 2018 een leeftijd van 18, 19, 20 of 21 jaar.

Wat moet ik doen met de brief van het UWV?

Het is belangrijk dat je de berekeningen zo snel mogelijk controleert op volledigheid en juistheid. Deze berekeningen zijn namelijk voorlopig, en daarmee dus nog niet definitief. Je eventuele aanvullingen en/of correcties kun je doen tot en met 1 mei 2020, dan worden ze meegenomen in de definitieve beschikking.

Let op, tot wel vijf jaar na afgifte van je definitieve beschikking kunnen er nog nacontroles worden uitgevoerd. Je kan een boete krijgen voor eventuele fouten in de loonaangiftes, zorg dus voor een goede en zorgvuldige controle!


Download de whitepaper: Instroommanagement

De economie trekt aan en de markt is in beweging. Hoewel automatisering, digitalisering en zaken als data-gedreven werken op de lippen van bijna iedere manager liggen, blijft de mens centraal staan in iedere organisatie. Maar door alle veranderingen is het voor veel organisaties een uitdaging om een goed en slim personeelsbeleid te voeren.

In deze whitepaper gaan wij in op de instroom van (nieuwe) medewerkers en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en inwerken tot het behouden van (nieuwe) medewerkers. Want goed werkgeverschap, dat is toch logisch?

Gepost door Jurgen Brouwers

Jurgen werkt als Productmanager Loonkostenvoordelen en is samen met zijn team helpen organisaties met het achterhalen wie in aanmerking komen voor- en het juist toepassen van loonkostenvoordelen zoals LKV, LIV en de No-Riskpremie. Dit doet voor meer dan 100 grote organisaties uit verschillende branches.

Laat een opmerking achter.