Veel ondernemers kunnen lopende overeenkomsten niet nakomen door de uitbraak van het coronavirus. Grote vragen zijn nu natuurlijk ‘Heb ik dit in mijn overeenkomst of algemene voorwaarden goed geregeld?’ en ‘Wat kan ik nu het beste doen?’.  

Lopende contracten: heb ik het goed geregeld?

Als een bedrijf een overeenkomst niet kan nakomen door de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan, dan kan dat bedrijf mogelijk een beroep doen op overmacht. Wat is overmacht? Volgens de wet (artikel 6:75 BW) is er sprake van overmacht als een gebeurtenis waardoor een partij niet meer kan nakomen niet is te wijten aan schuld van die partij, en ook niet op grond van een wettelijke bepaling of een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komt.

[…]

Er is sprake van overmacht: wat zijn de gevolgen?

Dat ligt eraan wat er in de overeenkomst of algemene voorwaarden afgesproken is. Een aantal gevolgen is denkbaar:

  • De partijen kunnen opnieuw met elkaar om tafel gaan om over de overeenkomst te onderhandelen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld afspreken dat de overeenkomst pas op een later moment nagekomen hoeft te worden.
  • ..

Het volledige artikel lezen?

Klik hier

Gepost door De Coronakrant

De Coronakrant is een online platform voor ondernemers en werkgevers om kennis en ervaringen met elkaar te delen in plaats van allemaal zelf het wiel uit te moeten vinden. Het is een online ontmoetingsplek met columns, informatieve artikelen, interviews en praktijkverhalen- en voorbeelden over de gevolgen van het coronavirus op Nederlandse werkgevers en ondernemers. Het doel? Elkaar niet infecteren, maar inspireren!

Laat een opmerking achter.