De economische gevolgen van het coronavirus zijn op verschillende plekken al goed merkbaar. De beurzen hebben stevige klappen gehad en dat heeft invloed op pensioen. De dekkingsgraad van pensioenfondsen stond al onder druk, maar die druk is alleen maar toegenomen.

Wanneer je als bedrijf een beschikbare premieregeling hebt, dan hebben alle werknemers hun opgebouwde kapitaal aanzienlijk zien dalen. Met name voor werknemers die vlak voor hun pensioen zitten kan dit grote gevolgen hebben.

Life cycle beleggen

Bij een beschikbare premieregeling wordt maandelijks een premie betaald, die vervolgens wordt belegd. Daarbij wordt het life cycle principe gehanteerd. Er wordt risicovol belegd, maar naarmate je dichter bij de pensioendatum komt als werknemer wordt het risico automatisch afgebouwd. De belegging zal voor jonge mensen hoofdzakelijk in zakelijke waarden zijn. Vlak voor de pensioendatum zal er hoofdzakelijk in vastrentende waardes worden belegd. Het doel van deze afbouw is dat een grote beurscorrectie niet een al te groot effect mag hebben op het aan te kopen pensioen.

Werknemers hebben binnen het life cycle principe wel de mogelijkheid om het risicoprofiel aan te passen. Zij kunnen er voor kiezen om meer of minder risico te nemen. Die keuze heeft ook invloed op de mate van risico afbouw richting de pensioendatum.

Gevolgen beursdaling

De beurzen zijn flink gedaald en die daling is zichtbaar in het pensioenkapitaal van werknemers. Hoe groot dat effect is, hangt af van in hoeverre het risico is afgebouwd. Wanneer je vlak voor de pensioendatum 100% in zakelijke waardes hebt belegd, zijn de effecten bijna nihil. Voor de meeste werknemers geldt echter dat zij, ook vlak voor de pensioendatum, nog een deel hebben belegd in zakelijke waardes. Het pensioenkapitaal en daarmee ook het pensioen dat iemand kan aankopen zal tussen de 1% en 15% zijn gedaald. Dat betekent dat iemand dus ook 1-15% minder pensioen krijgt. Levenslang!

Welke mogelijkheden zijn er?

Uitstel

Een werknemer kan er voor kiezen om de pensioendatum uit te stellen. Dat betekent langer doorwerken. Door uitstel neemt het pensioen toe. 1 jaar uitstel levert over het algemeen 6- 8% meer pensioen op. En de werknemer kan hopen op een correctie van de aandelenkoersen. Uiteraard is dat laatste speculatief. Een verdere daling kan immers ook gebeuren. Een verder daling kan er dus voor zorgen dat het gevolg van uitstel weer helemaal ongedaan wordt gemaakt en er per saldo een verlies optreedt.

Deeltijd pensioen

Uitstel van pensioen hoeft niet volledig. Een werknemer kan er ook voor kiezen om het pensioen gedeeltelijk uit te stellen en gedeeltelijk door te werken. En voor het deel dat hij stopt, kan het pensioen alvast ingaan. De effecten zijn hetzelfde als bij uitstel, alleen dan slechts voor een deel van het pensioen.

Doorbeleggen

Het is ook mogelijk om als werknemer te kiezen voor een pensioen op basis van beleggingen. Daarmee staat de uitkering niet vast, maar is mede afhankelijk van de beleggingsresultaten die met het pensioengeld worden gemaakt. Op die manier zou je kunnen profiteren van een herstel. Uiteraard geldt hier ook dat je dan wel het risico loopt dat de beurzen verder kunnen dalen en het verlies alleen maar toeneemt.

Onzekerheid

Het zijn onzekere tijden voor ons allemaal. Maar voor werknemers die nu pensioen moeten aankopen is de onzekerheid alleen maar groter. Zij moeten keuzes maken die effect hebben op de rest van hun leven. Ik kan me indenken dat dit niet een ideale tijd is om die keuzes te maken. Ik denk dat het goed is om de werknemers die binnenkort met pensioen gaan de komende tijd extra aandacht en begeleiding te geven.

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

Laat een opmerking achter.