Het coronavirus zorgt voor problemen voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. De overheid heeft daarom allerlei maatregelen getroffen om de gevolgen van deze crisis te verzachten en er voor te zorgen dat mensen en bedrijven niet in grote problemen komen.

Zo zijn bijvoorbeeld recent regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Een overzicht daarvan tref je hier aan.

Op 31 maart jongstleden maakte het kabinet de langverwachte tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend. Graag leggen we je uit wat dit concreet inhoudt.

[…]

Welke eisen gelden tijdens de NOW periode?

Om na aanvraag in aanmerking te blijven komen voor de NOW tegemoetkoming gelden een aantal eisen:

  1. Je moet je als werkgever inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden; dat betekent het loon doorbetalen voor die werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting bestaat.
  2. Je mag in de periode 18 mrt t/m 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden bij UWV indienen. Doe je dat wel? Dan wordt je tegemoetkoming bestraft en extra verlaagd. Andere vormen van ontslag, zoals het tijdelijk contract dat afloopt, proeftijdontslag of een beëindiging met wederzijds goedvinden, worden niet bestraft. Wel wordt je NOW tegemoetkoming lager, omdat je loonsom in de periode maart t/m mei 2020 daalt.
  3. ..

Het volledige artikel lezen?

Klik hier

Gepost door De Coronakrant

De Coronakrant is een online platform voor ondernemers en werkgevers om kennis en ervaringen met elkaar te delen in plaats van allemaal zelf het wiel uit te moeten vinden. Het is een online ontmoetingsplek met columns, informatieve artikelen, interviews en praktijkverhalen- en voorbeelden over de gevolgen van het coronavirus op Nederlandse werkgevers en ondernemers. Het doel? Elkaar niet infecteren, maar inspireren!

Laat een opmerking achter.