De coronacrisis raakt ondernemingen van elke omvang: multinationals, mkb’ers en zzp’ers. Een crisis van deze tijdelijke aard is nieuw voor Nederland. Uitgaande van het scenario dat veel economen verwachten, trekt de economie weer aan zodra de freeze-maatregelen van de overheid worden opgeheven. De vraag waar veel organisaties nu voor staan: hoe overbrug ik die tussenliggende periode en hoe vul ik dit in met mijn flexibele schil?

Volgens Paul Oldenburg, adviseur externe inhuur HeadFirst Group, vinden opdrachtgevers het antwoord in drie inhuurstrategieën: Continueren, Overbruggen of Uitstromen. Om een goede afweging te kunnen maken, adviseert hij bestaande inhuur te plotten in Kritieke Inhuur Matrix©. Een beslismatrix, waarin twee vragen leidend zijn: ‘Wat is bedrijfskritische en niet-bedrijfskritische inhuur?’ en ‘Is productiviteitsverlies, doordat de werksituatie mogelijk gewijzigd is, van de inhuur hoog of laag?’

Creatief en constructief overleg

Volgens de beslismatrix kunnen ingehuurde professionals die betrokken zijn bij bedrijfskritische processen hun opdracht voortzetten. Maar in het geval van externen die werken aan minder urgente projecten, is het verstandig om creatief na te denken over hoe de overbruggingsperiode ingevuld kan worden. De vorm waar hij voor opteert is het ‘tijd-voor-tijd model’. “Het uitgangspunt daarvan is dat de leverancier of zelfstandig professional en de opdrachtgever de kosten van de overbrugging delen. Oftewel nu uren schrijven, die later daadwerkelijk gemaakt worden”, legt Oldenburg uit.

Ongeacht welke strategie je kiest, het is belangrijk dat je in overleg tot maatwerk komt, benadrukt Oldenburg. “Leveranciers en zelfstandigen zijn reëel én goed te motiveren om een deel van de pijn te dragen. Ga je het gesprek niet aan, dan loop je het risico dat je straks de specialisten kwijt bent. Terwijl je hen dan juist hard nodig hebt!”

In de praktijk

Oldenburg ziet dat de meeste (grote) organisaties die externe professionals inhuren, dat ook tijdens deze coronacrisis blijven doen. De manier waarop en in welke mate: dat verschilt flink. “Een aantal organisaties uit getroffen sectoren is aan het afschalen. Dat wil echter niet zeggen dat ze minder professionals inhuren”, vertelt hij. “Soms gaat het om een tijdelijke beperking van het aantal uren of een tariefsverlaging.” Er zijn ook organisaties die in deze situatie juist kunnen groeien. “Bijvoorbeeld bedrijven in de fintech. Zij zien nu mogelijkheden om professionals aan te trekken die een paar maanden geleden nog heel schaars waren.”

Oldenburg ziet tevens aanleiding voor organisaties om een nieuwe afweging te maken tussen vast en flex. “Deze crisis schudt de arbeidsmarkt flink op. Wellicht wordt het lastiger om zzp’ers in te huren en groeit de wens om in loondienst te werken, maar vraagt economische onzekerheid juist om meer flexibiliteit.”

Download whitepaper

Download voor meer informatie de whitepaper ‘Overbruggen van de coronacrisis – Inhuuradvies voor opdrachtgevers’.

  Download de whitepaper
Geo van der Wilk

Gepost door Geo van der Wilk

Geo van der Wilk is Chief Commercial Officer (CCO) bij HeadFirst Group, marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals. Vanuit zijn rol is hij eindverantwoordelijk voor de commerciële activiteiten: het optimaal bedienen van de huidige opdrachtgevers en het succesvol verwerven van nieuwe opdrachtgevers. Van der Wilk is al meer dan 25 jaar actief in de IT- en flexmarkt - eerder bij Myler (in 2018 overgenomen door HeadFirst Group), 4Synergy, Fujitsu Benelux en Logica (inmiddels CGI) - waardoor hij zich expert mag noemen op het gebied van de flexibele arbeidsmarkt en het oplossen van personeelsvraagstukken.