• Wanneer vervallen de wettelijke vakantiedagen?

Binnen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De opbouw uit 2019 vervalt dus 1 juli 2020.

  • Wat als dagen niet worden opgenomen omdat men thuiszit?

Dat is in principe geen reden, er kan vakantie worden opgenomen. Die dagen hoeft men dan niet te werken en niet bereikbaar te zijn.

  • Moet werkgever aansporen om vakantie op te nemen?

Ja, en eraan herinneren dat de wettelijke dagen anders komen te vervallen.

  • Als hij de werknemer daar niet aan herinnert?

Dan blijven de dagen op 1 juli mogelijk staan.

  • Mag werkgever dagen eenzijdig inplannen?

Nee, verlofplanning is conform de wensen van werknemer. Wel aansporen dat ze tijdig worden opgenomen.

  • Wat als de werknemer de dagen wel wil, maar niet kan opnemen?

Als diegene nu flink moet doorwerken en daardoor geen vakantie kan opnemen, vervallen ze niet. Werkgever moet werknemer in staat stellen vakantie op te nemen.

  • Als werknemer lang ziek is, vervallen de vakantiedagen dan?

Ja, behalve als hij ze echt niet kon opnemen.

  • Mag werknemer wettelijke vakantiedagen laten uitbetalen in plaats van opnemen?

Nee, dat mag alleen bij het einde van het dienstverband. Bij bovenwettelijke dagen ligt het soms anders. Check daarvoor arbeidscontract en cao.

mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.