Reorganisatie is het inkrimpen van het personeelsbestand om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld: functies schrappen, afdelingen samenvoegen, vestigingen sluiten.

 • Redenen kunnen zijn: werkvermindering, slechte financiële situatie, organisatorische veranderingen. Verliesgevend zijn is geen vereiste.
 • Het verval van arbeidsplaatsen moet structureel zijn, namelijk over 26 weken bezien.
 • Vaak heeft de ondernemingsraad er een adviesrecht over.
 • Als het ontslag 20 werknemers of meer betreft in drie maanden tijd, moet je het aan vakbonden melden.
 • Een sociaal plan is niet verplicht. Je kunt ook volstaan met vaststellingsovereenkomsten.
 • Doorgaans wordt zowel ontslag aangevraagd bij het UWV als een vaststellingsovereenkomst aangeboden.
 • De werkgever bepaalt welke functies komen te vervallen. Strikte noodzaak hoeft niet te worden aangetoond, wel wordt getoetst aan de redelijkheid.
 • Bij ontslag binnen een groep directe collega’s bepaalt de wet wie van hen moet worden ontslagen. Dat heet afspiegeling.
 • Ontslag is niet mogelijk als er een passende functie vacant is of als een opzegverbod geldt zoals ziekte.
 • Je moet het UWV uitleggen waarom geen NOW-subsidie is aangevraagd.
 • De UWV-procedure duurt ongeveer vier weken vanaf indiening van alle stukken.
mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.