• Aan wie moet je melden?

Aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. En als die er niet is: aan de medewerkers rechtstreeks.

  • Vanwaar deze plicht?

Door te melden dat gebruik wordt gemaakt van de NOW laat de werkgever aan het personeel zien dat hij loon wil doorbetalen en ontslag wil voorkomen.

  • Nog meer redenen?

De Minister zegt dat de melding ook de mogelijkheid biedt om in overleg met werknemers te bekijken welke andere maatregelen nodig zijn om deze periode te overbruggen.

  • Wanneer melden?

De plicht geldt vanaf het moment dat het UWV het voorschot verstrekt.

  • Mag het ook eerder?

Ja.

  • Mag het pas bij de definitieve vaststelling van de subsidie?

Nee.

  • Wat moet je melden?

Dat is niet aangegeven. Bepaal zelf hoe ver je gaat in je informatie.

  • Wat zou je met de OR kunnen delen?

Bijvoorbeeld het verwachte omzetverlies, de loonsom januari 2020, welke driemaandsperiode het betreft, en hoe je je inspant om de lonen door te betalen en ontslag te voorkomen.

  • Wanneer wordt gecontroleerd of de melding is gedaan?

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

  • Wat als het niet is gedaan?

Dan kan het UWV de subsidie afwijzen en het voorschot terugvorderen. Wel doen dus!

mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.