En werk optimaal aan het bestaansrecht van jouw organisatie

Een organisatie die talenten aantrekt en behoudt die passen bij haar visie, missie, strategie en cultuur presteert aanzienlijk beter dan organisaties die dat niet doen. Investeren in talentgericht performance management is daarom van groot belang, zeker gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In dit artikel deel ik mijn visie op en tips voor optimaal talentgericht performance management.

Motivatie grote voorspeller voor performance

Iemand kan een talent hebben of een talent zijn. Het oog voor talent in organisaties hangt sterk samen met de organisatiecultuur en -strategie. Leidinggevenden, maar ook medewerkers zelf, moeten in staat zijn talent(en) te kunnen herkennen en erkennen. Dat blijkt in de praktijk vaak lastig, want hoe herken je een talent en waar moet je op letten?

Talent is aangeboren en als je je talent goed toepast, krijg je er energie van en haal je hier voldoening uit. Ik adviseer regelmatig een objectief meetinstrument in te zetten om de kwaliteiten (competenties en talenten) van medewerkers (objectief) in kaart te brengen. Op die manier heb je een 0-meting en kun je de kwaliteiten koppelen aan de functie en daar (samen) een ontwikkelplan op maken.

Pas als een medewerker zijn kwaliteiten ook daadwerkelijk inzet om het doel van de organisatie te bereiken, wordt zijn talent effectief. Daar is motivatie en ambitie voor nodig (Uit ´Talent is goed, ambitie is beter´ van Lidewey van der Sluis). Onderzoek heeft al regelmatig uitgewezen dat (intrinsiek) gemotiveerde medewerkers beter in hun vel zitten, met meer energie naar hun werk gaan en zich meer verbonden voelen met de doelen en waarden van de organisatie. Motivatie is dan ook een grote voorspeller voor performance.

Intrinsiek gemotiveerde mensen krijg je onder andere als het DNA van de organisatie (kernwaarden) past bij dat van de medewerker (talent, competenties en ambities). Iedereen wordt er blij(er) van als medewerkers doen waar zij goed in zijn. En het zorgt voor betere resultaten. En als je je talent kunt inzetten, voelt het werken bijna alsof het vanzelf gaat.

Wat is talentgericht performance management voor mij?

Voor mij komt hier het meetbaar maken van de doelstellingen en inzet samen, voor zowel externe factoren (omgeving, concurrenten, klanten) als interne factoren (processen en de mensen).

Voor de definitie van talentmanagement heb ik me de afgelopen jaren al meerdere malen laten inspireren door Prof. Dr. Lidewey van der Sluis. Zij geeft aan dat talentmanagement in organisaties gaat over het vinden, binden, boeien en laten groeien, en het snoeien van talent.

Alle elementen van het personeelsbeleid komen hierin terug: van selectie tot vertrek en van inrichting tot uitvoering van de processen. Voor mij is talentgericht performance management: rekening houden met elkaars talent(en), zodat optimaal kan worden gewerkt aan het bestaansrecht van de organisatie. Ik vind dat je zowel talentgericht naar je mensen als organisatie moet kijken en ook rekening moet houden met de performance van je organisatie en de mensen. Als de inzet van talent goed is, maar de organisatie heeft er om welke reden dan ook geen behoefte meer aan, dan is de performance uiteindelijk laag. 

En dit onderdeel moet ingebed worden in de evaluatiegesprekken die worden gevoerd met de medewerkers. Alleen dan kan worden gewerkt aan groei op basis van kwaliteiten, passend bij dat wat de organisatie (op dat moment) nodig heeft. En op deze manier krijgen evaluatiegesprekken een positieve lading, omdat wordt gekeken naar de fit tussen de kwaliteiten van de medewerker en de functie. Dat maakt het werken en ontwikkelen echt alleen maar leuker. 

Begin altijd bij de basis voor een optimaal talentgericht performance management

Het optimaal inrichten van talentgericht performance management begint in mijn ogen bij de basis. Wat hebben wij nodig om onze doelstellingen te behalen? Wie past hierbij? En met welke externe factoren moeten wij rekening houden?

Mijn tips voor het optimaal inrichten van talentgericht performance management:

1.    Definieer je organisatiedoelstellingen en houd rekening met kansen en bedreigingen.

2.    Zorg voor een gemene deler: definieer het DNA van je organisatie (kernwaarden).

3.    Bepaal welk talent je nodig hebt in je organisatie (niet kijkend naar de personen).

4.    Bepaal wie je in jouw organisatie kunt inzetten om de doelstellingen te behalen. Wees hierbij objectief en zet de juiste persoon op de juiste plek.

5.    Zorg voor een goede sollicitatiecommissie, daarover in een ander artikel meer tips.

6.    Maak functieprofielen waar aandacht is voor de gevraagde competenties (daarover later meer).

7.    Zorg voor een goede inrichting van evaluatiegesprekken.

8.    Weet talent te boeien en te binden door goed voor je personeel te zorgen. Bied ze een veilige werkomgeving, maak tijd voor leuke uitjes, vier successen en zorg voor een positief bedrijfscultuur.

9. Evalueer bovenstaande stappen regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks.

Ik vind werken met kwaliteiten (talenten en competenties) bijzonder interessant en raak er niet over uitgepraat. Ik kies dan ook bewust een functie waar ik dat kan doen waar ik goed in ben. Want uiteindelijk is dat in mijn ogen het belangrijke doel: dat doen waar je blij van wordt, zodat je ook anderen (én de organisatie waar je werkt) kunt inspireren en ondersteunen met jouw talent! Samen werken aan het bestaansrecht van de organisatie en jezelf!

Gepost door DianavanAsten

Ik heb ruim tien jaar ervaring in algemeen personeelsbeleid waar ik binnen het MKB diverse HR-afdelingen heb opgezet, talenten heb geworven en laten doorgroeien, HR-processen heb opgezet en het HR-beleid heb vormgegeven. Ik ben goed in het omzetten van problemen naar oplossingen en het boeken van heldere resultaten. Met mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel, het aanbrengen van structuur en gevoel voor focus zorg ik na een heldere en kritische analyse van de huidige processen voor een eenvoudige te implementeren stappenplan voor een heldere professionaliseringsslag. Een HR-casus bekijk ik altijd vanuit meerdere (bedrijfskundige) kanten. Zelfs lastige onderwerpen pak ik aan en breng mensen bij elkaar om problemen te begrijpen en in goede harmonie op te lossen. Ik ben een betrouwbare en betrokken gesprekspartner die op verschillende lagen in de organisatie haar weg vindt.

Laat een opmerking achter.