• Wanneer wordt vakantiegeld meestal betaald?

In mei.

  • Wanneer moet het uiterlijk zijn betaald?

In juni. Dus uiterlijk 1 juli.

  • Wat als de werkgever normaal altijd uitkeert in mei maar het nu in juni wil doen?

Dat mag. Wel even tijdig melden.

  • Wat als het ook in juni niet betaald kan worden?

Dan moet je tijdig met de medewerkers een afspraak maken over latere betaling, of gespreide betaling.

  • Hoe?

Goed uitleggen waarom het even niet anders kan. Liquiditeitsproblemen zijn een goede reden voor een uitstelvoorstel.

  • Verbindt de wet voorwaarden aan zo’n afspraak?

Ja, de afspraak moet schriftelijk met de werknemer worden overeengekomen. En: vakantiegeld moet minstens één keer per kalenderjaar worden uitgekeerd.

  • Mag een afspraak over uitstel ook alleen met de ondernemingsraad worden gemaakt?

Nee.

  • Wat als er in juni nog niet is betaald terwijl er géén afspraak is over uitstel?

Dan heeft de werknemer een vordering inclusief rente en een wettelijke verhoging.

  • Als iemand uit dienst gaat, wanneer moet het dan betaald worden?

Bij het einde van het dienstverband moet vakantiegeld worden uitgekeerd.

  • Waren werkgeversverenigingen niet met de vakbonden bezig over een versoepeling?

Ja, maar dat heeft nergens toe geleid. Zelf oppakken en regelen wat nodig is dus.

FNV: “Geen uitstel van betaling van vakantiegeld.” Gaat de vakbond daar wel over?

Vakantiegeld moet betaald worden in juni. Met de werknemer mag schriftelijk worden overeengekomen dat het later komt. Als er geen cao geldt, gaat de vakbond er niet over. Werkgever en werknemer beslissen zelf.

Wat als er wel een cao is? Ook dan is het nog de vraag. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag regelt hoe hoog het vakantiegeld is en wanneer het betaald moet worden. Stel dat er een minimum-cao is waarin datzelfde staat: het vakantiegeld is 8% en er moet betaald worden in juni. Verder niets. De wet regelt meer, waaronder de mogelijkheid om met de werknemer schriftelijk een afspraak te maken over uitstel. Is die aanvulling terzijde, als er een cao is? Het is niet ondenkbaar dat als een cao iets niet benoemt, de cao en de wet naast elkaar gelden. Dus dat er een uitstelmogelijkheid is, al staat die niet in de cao. Of, andere benadering: mogelijk is de cao vrijwillig door de werkgever en werknemer op de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard. Dan kun je ook vrijwillig afwijkende afspraken maken.

Verkeer je in liquiditeitsproblemen, en zijn de medewerkers bereid om het vakantiegeld later betaald te krijgen, maar wil de vakbond daar niet aan? Het is niet uitgesloten dat het toch kan.

mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.