Aanwijzingen voor werkgevers die van hun medewerkers een loonoffer willen vragen.

  • Leg uit wat een loonoffer is: tijdelijk lager salaris voor hetzelfde werk.
  • Leg de noodzaak goed uit: maak duidelijk dat het bedrijf in zwaar weer zit en gedwongen ontslagen wil voorkomen.
  • Meld welke andere maatregelen al zijn genomen of ook gaan worden genomen.
  • Vermeld het eventuele overleg dat er was met de ondernemingsraad en/of vakbonden.
  • Geef duidelijk aan wat de omvang (%) en de maximale duur van de gevraagde maatregel is.
  • Let op dat niemand onder cao- en wettelijke minimumlonen komt.
  • Wees transparant in de mogelijke neveneffecten van het tijdelijk lager loon, zoals ten aanzien van pensioen- en WW-rechten.
  • Doe de toezeggingen die erbij horen. Bijvoorbeeld: gedurende het loonoffer geen gedwongen ontslagen, en/of alsnog betaling van het ingeleverde loon zodra het weer kan.
  • Leg een akkoord schriftelijk vast met iedere medewerker. Want een loonoffer wordt collectief gevraagd, maar moet individueel worden gegeven.

Let op: een loonoffer is zeer ingrijpend en kan in principe alleen gebaseerd zijn op vrijwilligheid. Doorgaans werkt geen vakbond of rechter eraan mee. Alleen overwegen als je ontslagen wilt vermijden en er niets anders op zit.

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.

Laat een opmerking achter.