Het staat voor: reorganisatie-ontslagen vanwege de corona-crisis.

Dit is er dan bijvoorbeeld aan de hand: omzetdaling, werkvermindering. Gevolgen daarvan kunnen zijn: liquiditeitsproblemen, slechte financiële situatie, noodzaak voor bezuinigingen.

Mogelijke maatregelen zijn: functies schrappen, afdelingen samenvoegen, vestigingen sluiten. Met als doel: kostenreductie, efficiencyslag, een personeelsomvang die beter afgestemd is op de verminderde behoefte.

Er zijn geen speciale “corona-ontslagregels”. Werknemers hebben de gebruikelijke ontslagbescherming. En men heeft recht op een transitievergoeding, hoe slecht het bedrijf er ook voorstaat.

Er was ooit een regeling van lagere transitievergoeding voor kleinere bedrijven in moeilijkheden. Die geldt niet meer. Wel kan de transitievergoeding, onder voorwaarden, in termijnen worden betaald.

Een gedeeltelijk ontslag kan ook: soms via het UWV, maar het beste in overleg met de werknemer. In feite is het een uren- en salarisvermindering.

Tijdens de huidige NOW mag de werkgever geen werknemers ontslaan via het UWV: dan volgt een boete. Vanaf juni, bij de komende verlenging van de NOW, zullen UWV-ontslagen wel mogen, zonder boete. Waarschijnlijk komen er wel enkele andere voorwaarden.

mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.