• Een sociaal plan (SP) is een regeling die een werkgever maakt als er meerdere reorganisatie-ontslagen vallen.
  • Het is een fijn raamwerk, dat procedures bevat van vaststelling van boventalligheid, herplaatsing, regelingen van werk-naar-werk, en financiële gevolgen van ontslag.
  • Financieel bijvoorbeeld: transitievergoeding (eventueel hoger dan wettelijk), WW-aanvulling, tekenbonus, scholing- en outplacementbudgetten, vergoeding advieskosten.
  • Een SP is niet verplicht. Wel geldt bij voorgenomen collectief ontslag (vanaf 20) de plicht om een vakbond uit te nodigen voor overleg.
  • De ondernemingsraad heeft een adviesrecht, ook al staat dat niet letterlijk in de wet.
  • Een SP is voor een werknemer niet bindend. Dat is het alleen als het is aangemeld als cao. Zo niet, dan kan men proberen individueel een betere regeling te krijgen.
  • Bij een als cao aangemeld SP kan worden afgeweken van de wet. Dan mogen eigen spelregels worden gemaakt, zoals deels vervangen van afspiegeling door kwaliteitsselectie, het vervangen van de transitievergoeding door een eigen voorziening, en zelfs kan er in plaats van het UWV een eigen toetsingscommissie worden ingesteld. Kun je in zo’n SP nog bepalen dat ontslag tijdens ziekte mogelijk is? Nee, dat kon vroeger, maar nu niet meer.

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.

Laat een opmerking achter.