Je kan als organisatie met terugwerkende kracht compensatie vragen voor reeds betaalde transitievergoedingen, zelfs helemaal teruggaand tot 1 juli 2015. Dit kan dankzij de nieuwe regeling compensatie transitievergoedingen, die sinds 1 april dit jaar actief is. Helaas komen er sinds 1 april ook geluiden vanuit gebruikers van de regeling dat de aanvraagprocedure bij het UWV niet zo soepel loopt als men zou willen. We zetten hier de belangrijkste bevindingen voor je op een rijtje.

Waar komt de compensatie transitievergoeding vandaan?

De wet compensatie transitievergoeding werd in eerste instantie halverwege 2015 ingevoerd. Er werd toen bepaald dat werkgevers een transitievergoeding moeten betalen op het moment dat ze afscheid willen nemen van een medewerker. Dit is opgenomen in de Wet werk en zekerheid. Ook wanneer je het dienstverband van een medewerker beëindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid hebben werknemers deze betalingsplicht.

In feite betaal je in die situatie als werkgever dus dubbel. Enerzijds ben je verplicht om loon door te betalen tijdens ziekte voor medewerkers die langdurig ziek zijn. Anderzijds dien je uiteindelijk ook de transitievergoeding te betalen, een tweede financiële verplichting dus. Om werkgevers te compenseren voor die dubbele financiële last heeft het kabinet daarom in juli 2018 de Wet compensatie transitievergoeding in het leven geroepen.

Onduidelijkheid aanvraageisen UWV

Om een aanvraag te kunnen doen voor de compensatie is bij het UWV sinds 1 april een aanvragen-portaal geopend. De vooraf gestelde eisen voor zo’n aanvraag blijken helaas in de praktijk toch anders te zijn dan in eerste instantie vermeld. Enerzijds zijn bepaalde gegevens en documenten waarvan het UWV aangaf ze te gaan opvragen, toch niet meer nodig. Anderzijds blijkt informatie die eerder niet als relevant werd aangemerkt wel nodig te zijn voor het indienen van de aanvraag.

Ook melden meerdere aanvragers dat veel van de vragen en gevraagde data in het werkgeversportaal multi-interpretabel zijn en dat de verstrekte antwoorden vanuit het UWV vaak met elkaar in tegenspraak zijn.

Documenten uploaden in portaal

Hiernaast verloopt het uploaden van de benodigde documenten zelf ook nog niet vlekkeloos. Neem organisaties met transitievergoedingen waarbij rekening wordt gehouden met ‘flexibele’ vergoedingen; zij moeten per aanvraag gemiddeld 14 loonstroken of meer uploaden. In de praktijk blijkt dit een lastig karwei omdat het werkgeversportaal van het UWV maar een beperkt aantal MB aan bestanden accepteert.

Naar aanleiding van de vele vragen en suggesties vanuit aanvragers heeft het UWV nu in ieder geval een extra mogelijkheid toegevoegd ter versimpeling. Namelijk om de zogeheten vaststellingsovereenkomst, een van de meest gebruikte documenten, bij je aanvraag toe te kunnen voegen.

Jouw aanvraag

We hopen natuurlijk dat de aanvraagprocedure voor de compensatie transitievergoeding zo snel mogelijk wordt verbeterd zodat iedereen zonder extra moeite een aanvraag kan indienen. Je kunt nog tot 1 oktober een aanvraag indienen over de periode vanaf 1 juli 2015.


Whitepaper: Sociale Zekerheid

Iedere werkgever ontvangt rond 1 december weer een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Op deze beschikking staat altijd een ziektwewet percentage en WGA percentage genoemd welke je over je premieloon dient af te dragen. Maar waarom is het nu zo belangrijk dat je deze beschikking controleert?

In deze whitepaper zoomen wij in op de wet- en regelgeving van de regeling Whk zoals deze nu is. Ook wordt de geschiedenis van de Whk behandeld. Wij willen je hiermee meer inzicht geven in de Whk en waarom het voor jouw organisatie belangrijk is om deze beschikking goed te controleren.

Gepost door Alinda Mastenbroek

Alinda werkt als Productmanager Sociale Zekerheid. Zij en haar team zijn verantwoordelijk bij het adviseren en toepassen van wet en regelgeving omtrent langdurig verzuim bij individuele dossiers. Zij helpen meer dan 150 grote organisaties bij deze complexe dossiers.

Laat een opmerking achter.