De afgelopen periode van thuiswerken heeft gezorgd voor verschuiving in de manier waarop we naar ons werk kijken. De extra tijd die is vrijgekomen door de minimale reistijd, het missen van een praatje bij de koffiemachine en collegiale lunch heeft ruimte gegeven aan reflectie.

Nieuwe prioriteiten

Of we nu bewust of onbewust hebben nagedacht over wat ons drijft, waarom we doen wat we doen en vooral hoe we dingen doen; dat er wat is veranderd is overduidelijk. De een viel het op dat thuiswerken toch wel erg lekker is en vraagt zich af of we dit moeten blijven doen. De ander denkt bewust nu of de huidige rol nog wel passend is bij de ambities.

Wat te doen

Als organisatie is het van cruciaal belang om mensen te blijven uitdagen en binden. Juist in deze tijd waarin veranderingen onvermijdelijk zijn. Hierbij zijn niet alleen de periode van thuiswerken (en nee het sturen van een bloemetje alleen is niet voldoende), maar ook de terugkomst naar het kantoor van belang. De eerste weken waarin men weer (gefaseerd) terug naar kantoor komt, bepalen het beeld dat medewerkers bij de organisatie hebben en hun toekomst aldaar. De volgende drie tips helpen om dit zo positief mogelijk te laten verlopen:

  1. Geef ruimte aan wat er is gebeurd. Iedereen weet dat er dingen veranderd zijn en dat is niet per se een probleem. Sommige collega’s zijn voorzichtig en anderen vinden de maatregelen overdreven. Bied de ruimte aan dialoog hierover en doe niet alsof het ‘business as usual’ is.
  2. Vraag input van medewerkers over de te volgen koers wat betreft de manier waarop er intern wordt gewerkt en wat de organisatie zou moeten faciliteren aan klanten en medewerkers. Een gedeelde verantwoordelijkheid en doelstelling is een goede voedingsbodem voor betrokkenheid en motivatie.
  3. Help medewerkers hoe zij hun (nieuw ontdekte) talenten het beste kunnen inzetten. Dit kan zijn in de huidige rol of het gezamenlijk toewerken naar een nieuwe rol. Een gedeeld toekomstplan is een recept voor topprestaties en langdurige samenwerking.

HeartRoads biedt speciale back2workshops aan die managers en teamleden helpt gezamenlijk nieuwe doelen te stellen vanuit de individuele en gezamenlijke talenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het HeartRoads inner-balance model dat de succes-strategieën van de beste topsporters, ondernemers en bestuurders combineert.

Gepost door Tobias Mol

 

Tobias Mol (MSc in Strategisch Human Resource Management) won zes Nederlandse titels en WK-brons in de sport die volledig om balans draait: Judo. 

Wat weinig van zijn tegenstanders wisten is dat hij naast de mat ook dagelijks zijn bloedsuikerspiegel balanceerde. Op zijn tweede is er diabetes type 1 bij hem gediagnosticeerd.

Zijn ervaringen op en naast de mat, onder meer als coach en consultant voor organisaties als Accenture BMC en het begeleiden van vele (oud)topsporters, ondernemers en managers hebben geresulteerd in een model voor innerlijke-balans dat gebruikers (zowel in organisaties als daarbuiten) helpt bij het benutten van hun volledige potentieel. 

Dit model werkt aan de hand van drie successtrategieën die, wanneer gecombineerd, zorgen voor een balans tussen overzicht, actie en connectie. Hierdoor wordt er o.a. beter samengewerkt, meer eigen kwaliteiten ingezet en beter gecommuniceerd. 

Meer info over HeartRoads

Laat een opmerking achter.