Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de gesprekken met de sociale partners afgerond over het pensioenakkoord. Hiermee is het akkoord bijna rond. De afspraken moeten door de sociale partners nog aan de achterban worden voorgelegd. Na akkoord van de achterban worden meer details bekend gemaakt. Op dit moment is al wel het belangrijkste uit het akkoord bekend. Meer details volgen komende week.

1. Individuele pensioenpotten met projectierente

Iedereen krijgt straks een individuele pensioenpot waarvan de hoogte afhankelijk zal zijn van de inleg en het behaalde rendement. De rekenrente komt daarmee te vervallen en wordt vervangen door de projectierente. Met deze projectierente (verwacht rendement) wordt de hoogte van het pensioen berekend. De premie zal voor alle leeftijden in een bedrijf of sector gelijk zijn. 

2. Geen buffers meer

Bij de berekening van de pensioenen wordt geen rekening meer gehouden met buffers. Door de afschaffing van de buffers in combinatie met de individuele pensioenpotten kunnen pensioenen sneller worden aangepast. Wanneer er meer geld in de pot zit dan verwacht, dan kunnen de pensioen worden verhoogd – lees: indexatie – en wanneer er minder rendement wordt gemaakt dan verwacht worden de pensioenen verlaagd. Hiermee wordt het pensioen onzekerder, maar de kans op meer pensioen neemt toe.

3. Overgangsregeling

Wanneer (groepen) werknemers er op achteruit gaan, kan er een overgangsregeling worden afgesproken, waarbij de nadelen worden gecompenseerd. Het kabinet heeft al aangegeven dat naar verwachting er niemand op achteruit hoeft te gaan.

Voor bestaande beschikbare premieregelingen mogen de huidige staffels waarschijnlijk nog worden voortgezet voor bestaande werknemers. Voor nieuwe werknemers geldt de leeftijdsonafhankelijke premie.

De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2022 en er is tot 2026 de tijd om alle bestaande regelingen aan te passen.

4. Geen korting in 2021

Ook in 2021 hoeven de pensioenen niet te worden gekort. Eerder heeft Minister Koolmees aangekondigd dat de pensioenen in 2020 niet hoeven worden gekort. Deze afspraak is verlengd en geldt nu ook voor 2021. Voorwaarde is daarbij dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds niet onder de 90% mag zijn.

Meer details worden zoals gezegd na de raadpleging van de achterban door de werkgevers- en werknemersorganisaties bekend gemaakt.  

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.