Toen het nieuws uitbrak dat Nederland in een slimme lockdown ging, stond ons land stil. Veel bedrijven en werknemers waren er totaal niet op voorbereid. Lege supermarktschappen en een economische crisis waren het gevolg. Nu, een paar maanden later, wilde Viking onderzoeken hoe Nederlandse werknemers als gevolg van deze grote technologische verandering zijn gegroeid (of juist niet). Ze vroegen daarom 1.000 Nederlandse werknemers hoe ze het werken vanuit hun bureaustoel thuis ondervonden. De resultaten waren erg positief verrassend en geven een ander perspectief op hoe we in de toekomst naar thuiswerken kunnen kijken.  

Veel efficiënter

De helft van de ondervraagde werknemers ondervond een makkelijke transitie naar het thuiswerken. Een kleine 17% had niet de juiste software om te beginnen en een kleine derde van de gevraagde personen zei dat ze extra training nodig hadden om productief te zijn vanuit hun eigen huis.  

De grootste positieve verandering die Viking na het onderzoek kan vaststellen, is dat bijna de helft (41%) van de thuiswerkers efficiënter te werk gaat dan op kantoor. Een kleine derde zegt dat het moeilijker is om thuis te werken en voor een kwart van de ondervraagden heeft het thuiswerken geen verschil uitgemaakt.  

Beter met techniek

Iets meer dan de helft van de thuiswerkers (53%) gebruikte videoconferencingsoftware minder dan 3 dagen in de week. Lang niet iedereen heeft ervaring met de software om vanuit huis te werken. Het onderzoek vertelt dat bijna de helft van de ondervraagde Nederlandse werknemers (43%) een persoonlijke technologische vooruitgang heeft gezien. Nederlanders zijn over het algemeen een stuk beter geworden in het gebruik van nieuwe technologie.  

In de leeftijdscategorie 35-44 zegt zelfs de helft dat ze door de lockdown beter kunnen omgaan met nieuwe thuiswerksoftware. Het onderzoek vertelt ook dat veel jonge mensen weinig problemen hadden met de verandering. De helft van hen zegt dat ze een technologische vooruitgang hebben gezien, maar 40% zegt dat er op technologisch niveau niet veel is veranderd.  

Inspiratie en creativiteit

Wat opviel in het onderzoek is dat mensen een stuk creatiever zijn geworden. Viking vroeg werknemers of ze door het thuiswerken creatiever zijn geworden, waarop meer dan de helft antwoordde dat dit het geval was. Alle leeftijdscategorieën gaven aan dat hun creativiteit er het meest op vooruit is gegaan. Als alle vooruitgang zou worden gebundeld, is de categorie van 55+’ers er het meest op vooruitgegaan.

Regionale verbetering

Het onderzoek vertelt ook dat er grote verschillen zijn in hoe verschillende regio’s van ons land omgingen met de crisis. Zo kun je duidelijk het verschil zien tussen de Randstad, de Achterhoek en Limburg. Werknemers in Amsterdam ervoeren het thuiswerken een stuk positiever dan ondervraagden in bijvoorbeeld Groningen en Limburg. Zo zegt 44 procent van de Amsterdammers een beter moraal te hebben binnen het bedrijf. Ze vinden ook dat hun contact met collega’s is verbeterd (45%). Amsterdammers vertelden dat hun relatie met het managementteam en contact met collega’s veelal was verbeterd (45%), terwijl dit in Limburg voor slechts 20% het geval was.

Hierdoor bleef het moraal ook een stuk hoger dan in de andere provincies. Hier was de middenregio van Nederland de enige regio waar het moraal juist was gestegen. 

Het thuiswerken zelf brengt als voordeel met zich mee dat als iedereen het doet, er geen kantoor meer nodig is. Het Amerikaanse bedrijf Twitter heeft zelfs gezegd dat iedereen voortaan mag thuiswerken. Twitter is gevestigd in Silicon Valley, waar de huisprijzen ontzettend hoog zijn voor de gemiddelde werknemer. Dit geeft dus werknemers de kans om op een goedkopere plek te wonen, maar wel voor het bedrijf te blijven werken. In Nederland zijn er nog geen grote bedrijven die gezegd hebben dat ze het thuiswerken willen doorzetten, maar dit kan natuurlijk altijd nog veranderen als bedrijven het goede van thuiswerken kunnen inzien. 

Gepost door Redactie HRcommunity

De redactie van HRcommunity brengt de meest interessante content, events en interviews voor HR-professionals samen.

Laat een opmerking achter.