Stel dat jouw bedrijf of praktijk een poos dicht is geweest vanwege de corona-situatie. De medewerkers heb je al die tijd doorbetaald. Mag je verlangen dat die uren nu worden ingehaald?

– Nee. Je kunt het wel voorstellen, maar men is er zeker niet toe verplicht.

Tijdens de sluiting konden de medewerkers niet komen werken. Dat komt niet voor hun rekening. Dit was een werkgeversrisico, en dus gold de wettelijke loondoorbetalingsplicht. Wat je als werkgever wel kon doen, is in goed overleg afspraken maken, bijvoorbeeld over thuiswerken als dat kon, opnemen van vakantiedagen, of afzien van bonussen. Maar wat niet kan, is verlangen dat niet-gewerkte uren nu gaan worden ingehaald. Want die was je gewoon verplicht te betalen. Of je er NOW-subsidie voor kreeg of niet, is niet relevant.

Wil je medewerkers vragen om het bedrijf te steunen, door extra uren te maken nu de boel weer open gaat? Dat kan. Maar let op: je kunt mensen niet voor nop laten werken. Een afspraak dat die uren niet betaald worden, omdat er nog iets “in te halen” zou zijn, lijkt misschien fair, maar is gewoon in strijd met de Wet Minimumloon en mogelijk de cao. Wil je afspreken dat er uren gaan worden “ingehaald”, breng het dan anders, en betaal in ieder geval het minimum (cao-)loon.

mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.