De eigenaar van het Turkse restaurant had zijn personeelsbestand in maart op orde: zestien medewerkers waren klaar voor de voorjaarsdrukte. 15 maart kwam de onheilstijding: het restaurant moet dicht. De ondernemer deed de eerste dingen nog goed: hij start een take-away, vraagt zijn medewerkers om vakantiedagen op te nemen, en maakt gebruik van NOW. Maar, omdat er maar 60% van de loonsom over januari wordt vergoed en deze nu veel hoger is, besluit hij om slechts de helft van het salaris uit te betalen.

Een bedieningsmedewerker is het er niet mee eens. Hij eist in kort geding zijn volledig salaris. De ondernemer erkent dat de medewerker er recht op heeft. Maar omdat de NOW maar een klein deel vergoedt, is hij in acute betalingsproblemen geraakt. Omdat niet iedereen volledig kon worden betaald, leek het hem wel zo eerlijk om iedereen de helft te betalen.

De rechter onderkent dat hier sprake is van buitengewone omstandigheden. Maar eenzijdig besluiten om 50% op het salaris te korten, kan niet.

Geen verrassend oordeel. Wél geeft de rechter aan dat hier sprake is van een noodsituatie: een zwaarwichtig belang op grond waarvan van medewerkers gevraagd kan worden bepaalde aanspraken op te schorten. Beter aangepakt, was het dan anders gelopen?

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.

Laat een opmerking achter.