Op donderdag 28 mei organiseerde HRcommunity in samenwerking met Welly en PwC een online summit met het thema wellbeing. Dit thema lijkt nu, tijdens de coronacrisis, belangrijker dan ooit. Zoveel verschillende bedrijven vragen om net zoveel verschillende aanpakken om wellbeing van medewerkers te waarborgen. In deze online summit schoven verschillende HR-directeuren, een wetenschapper en HR-experts/-dienstverleners onder begeleiding van een moderator aan de digitale tafel over werkstress, burn-out en het centrale thema wellbeing.

Deelnemers aan deze summit

  • Britt Breure, HR directeur AFAS
  • Sjoerd Cooijmans, Head of HR RELX The Netherlands and Research Markets
  • Johan Blok Senior HR manager Rewards, Analytics & Wellbeing Achmea
  • Floor Rink, Professor Rijksuniversiteit Groningen
  • Ellen Schuit, HR Directeur Capgemini
  • Kim de Graaf, oprichter Welly
  • Viviana Voorwald, Partner PwC
  • Rens ter Weijde, Strategic Advisor PwC

Meten

Een goede manier om de algemene wellbeing van je medewerkers in kaart te brengen is het meten hiervan. Nu mensen op afstand werken en het voor organisaties lastiger te zien is hoe het met medewerkers gaat, wordt het belang van meten duidelijker. Wat wordt er nu gemeten tijdens de coronacrisis en hoe gaat dit in zijn werk in ‘normale’ tijden? Capgemini meet regelmatig hoe het zit met de engagement, betrokkenheid en wellbeing van de medewerkers. Dit was al de normale gang van zaken, maar sinds corona zitten er wel extra vragen tussen. Denk aan: Hoe is het contact met je manager nu? En: Hoe is de situatie nu qua thuiswerken? Ellen Schuit: “De respons en ook de engagement score groeit en dit is ook iets om aan vast te blijven houden. Maar ook de onderwerpen van de vragen veranderen. Voorheen kwamen er bijvoorbeeld aardig wat klachten binnen over de kantoortuin en het niet kunnen vinden van een rustige plek voor een meeting. Hier nu vragen over stellen is niet meer relevant en daarom laten we die er nu ook uit.”

Ook bij Achmea wordt er vaak gemeten, en rondom Covid-19 nog meer. Uit deze meting is onder andere een soort telefonisch spreekuur gekomen waar medewerkers terecht kunnen met vragen. 

Ellen schuit: “Wij sturen iedere maand rond wat de thema’s zijn, wat we hiermee doen, wat de scores zijn etc.”

Bij RELX wordt ook een tool gebruikt om wellbeing te meten. Sjoerd Cooijmans: “Wij zagen een enorme dip in het welzijn van medewerkers en het stressniveau schoot omhoog. Gelukkig is dit nu weer herstellende.” Dit soort tools zijn ook ontzettend handig om te meten waar medewerkers behoefte aan hebben nu ze thuiswerken. Denk hierbij aan het uitlenen van bureaustoelen of ergokits. 

Uit de meting wordt ook duidelijk dat praktische oplossingen zoals het aanbieden van meditatie app helpen en worden gewaardeerd. Sjoerd Cooijmans: “Sinds een jaar hebben wij een nieuwe CEO voor het wetenschappelijke deel van RELX (Elsevier) die mental health van medewerkers prioriteit nummer 1 maakt. Hier is ze erg druk mee en maakt hier bijvoorbeeld ook video’s over voor het personeel wereldwijd. Hier wordt ontzettend goed op gereageerd.”

Kim de Graaf benadrukt het belang van acties naar aanleiding van meting: “Meten is stap 1, maar is pas echt van waarde als er wat mee gedaan wordt. En om gerichte actie te kunnen nemen is vaak een verdiepende meting nodig op individueel niveau. Dat is next level employee wellbeing beleid. Welly zorgt voor die verdieping met haar unieke Wellbeing Scan zodat er vervolgens maatwerk geleverd kan worden.” 

Maatwerk

Om in deze tijden goed te kunnen functioneren, is het belangrijk om maatwerk te leveren op werknemer niveau. Sjoerd Cooijmans: “Wij hebben afgelopen periode de focus niet zozeer gelegd op het thuiswerken, maar op het feit dat je in een crisis zit en thuis werkt. Hier kregen wij veel positieve feedback op.”

Ook het beschikbaar stellen van tools komt naar voren. Zorg ervoor dat de managers van jouw organisatie nog steeds goed kunnen functioneren nu ze weinig zicht hebben op hun teams. Dit kan aan de hand van trainingen en webinars, maar ook eerder genoemde apps voor body & mind kunnen hieraan bijdragen. Zijn er medewerkers die zichtbaar minder te doen hebben? Bekijk dan, samen met hen, hoe je deze krachten ergens anders in kunt zetten. Zo ondersteun je het bedrijf, maar ook hun persoonlijk ontwikkeling.

Waar de één zich overspoeld voelt door de hoeveelheid werk in combinatie met het thuis scholen van kinderen, ervaart de ander juist een leegte die kan leiden tot eenzaamheid. In beide situaties is goed leiderschap van groot belang. Schitteren bepaalde mensen door afwezigheid op communicatiekanalen zoals de chat of in zoom-meetings, benader deze mensen dan 1 op 1. Wellicht is er meer aan de hand.

Het mentale stuk, de eenzaamheid van mensen in isolatie. Wat wordt er ingeschat voor de toekomst? Komt hier in de toekomst meer stress uit of ziet het er naar uit dat de situatie in de toekomst verbeterd? Britt Breure: “Er heerst nog steeds een groot taboe op eenzaamheid. En het zijn niet meer alleen de mensen die alleen wonen en daardoor weinig contact hebben, maar ook mensen met bijvoorbeeld een slecht huwelijk. Dit merken wij heel erg nu.” Sjoerd Cooijmans: “Wij werken eraan om depressiviteit op de lange termijn onder de aandacht te brengen en beter bespreekbaar te maken. Dat het oké is om aan de bel te trekken wanneer je hier last van hebt.”

Hoewel iedereen wordt geraakt door het coronavirus, heeft het op iedereen een andere impact. Wel brengt een crisis, en zeker een gezondheid gerelateerde crisis, extra stress met zich mee. Kim de Graaf: “De eerste paniek is gelukkig gezakt maar de onzekerheid over de toekomst doet nog veel met mensen zowel op economisch als emotioneel vlak. Vooral medewerkers die al enigszins in het “rood” liepen (1 op de 6 werknemers) en waar nu nog meer van gevraagd wordt door de situatie, hebben een groter risico op een burn-out.” 

“Wij hebben afgelopen periode de focus niet zozeer gelegd op het thuiswerken, maar op het feit dat je in een crisis zit en thuis werkt” – Sjoerd Cooijmans

Laag ziekteverzuim

Hoewel het risico op klachten op de lange termijn toeneemt, ligt het ziekteverzuim in deze crisis gek genoeg lager. Want naast de gevaren van vereenzaming, is dit de tweede opmerkelijke overeenkomst tussen alle organisaties aan tafel. Johan Blok: “Interessant is dat dit waarschijnlijk voortkomt uit minder stress en eigen regie.” Ook bij AFAS is het ziekteverzuim gedaald. Britt Breure: “Onze ziekteverzuim ligt al jaren op 1,6%, maar nu ligt dat percentage nog lager. Om deze reden denken wij nu veel na over ‘het nieuwe normaal’. Hoe kunnen wij er straks voor zorgen dat er meer tijd is om even naar buiten te gaan voor een wandeling, wandelend te vergaderen, thuiswerken etc.”

Voor Welly is dit goed nieuws: “Onze missie is een wereld die meer in balans is en burn-out vrij is. Nu het erop lijkt dat er in deze situatie minder sprake is van deze problemen, dan is dat vanuit het grotere perspectief alleen maar goed nieuws. We kunnen zeker een aantal goede learnings trekken uit deze situatie waarbij ook weer ruimte voor persoonlijke invulling van groot belang lijkt te zijn. Ik ben wel erg benieuwd hoe alle moeilijkheden van dit moment, zich gaat uiten op de wat langere termijn. Tijdelijke stress is geen enkel probleem, daar zijn we voor gemaakt. Het gaat veel meer om de chronische stress die de maatschappij en het bedrijfsleven is ingeslopen en waar nu nog eens een heftige tijd overheen komt. Bewustzijn van deze problematiek is al een grote stap en die hebben we dankzij het coronavirus wel gemaakt met elkaar, werkgever én werknemer. Nu is het een kwestie van doorpakken.”

Gedrag tijdens deze crisis

Vanuit de wetenschap wordt er normaalgesproken al veel onderzoek gedaan naar het gedrag van mensen tijdens een crisissituatie, maar deze crisis is anders dan normaal. Omdat het nog een turbulente, nieuwe ervaring is, gaan we door veel verschillende fasen heen. Denk hierbij aan wanneer er een exit-strategie wordt aangekondigd of er een nieuwe golf aan besmetting aankomt.  Als je nu een onderzoek zou houden onder een groep mensen over hoe ze zich op dit moment voelen, zou dat over een aantal weken compleet anders kunnen zijn. Floor Rink: “Mensen zitten nu erg in hun primaire emotie. Gedrag en wensen veranderen daardoor constant. Er zijn bepaalde basale responses op wat medewerkers wensen op het werk voor bijvoorbeeld een veilige cultuur of een bepaald type leiderschap. Nu zie je dat mensen hierin erg op en neer gaan, geen enkele respons is nog stabiel. Dit is erg interessant; je ziet effect, maar door het fluctueren is het ook direct lastig om het juiste effect aan te tonen.” De normale responses op diversiteit en het type leiderschap wordt door Covid-19 beïnvloed, de reactie op deze twee thema’s is anders dan in andere crisissituaties.

Uit onderzoek blijkt dus dat mensen nu wel degelijk anders reageren op normale situaties door de coronacrisis. Floor Rink: “Veel van de normale HR-gerelateerde topics waarvan je normaal zou denken dat je het goed doet, kunnen mensen nu ineens compleet anders op reageren door deze situatie. Het komt erop neer dat deze situatie enorm ingrijpend is.”

Juist omdat deze situatie zo ingrijpend is, is dit hét moment om te investeren in wellbeing. Kim de Graaf: “De goede kant van ingrijpende situaties is dat deze een versneld bewustzijn en groter draagvlak voor verandering creëren. Deze situatie heeft er in ieder geval toe geleid dat employee wellbeing een hogere, dan wel niet de grootste prioriteit binnen MT’s en boardroom geworden is. Dit geeft HR-afdelingen de kans om grote stappen te maken en budgetten te vergroten.”

Gepost door Redactie HRcommunity

De redactie van HRcommunity brengt de meest interessante content, events en interviews voor HR-professionals samen.

Laat een opmerking achter.