Het ministerie van VWS heeft op 16 april bevestigd dat drie maanden uitstel wordt verleend voor het indienen van de einddeclaratie van 2019. Dit is een gevolg op een al eerder gepubliceerd besluit van de Staatscourant van 7 april jongsleden.

Naast het uitstel is ook besloten dat het rapport van feitelijke bevindingen, dat nog gehandhaafd werd in het meest recente accountantsprotocol, alsnog komt te vervallen.

Opgesomd heeft het ministerie het volgende besloten:

  • Het rapport van feitelijke bevindingen is niet meer verplicht voor de verantwoording KiPZ 2019 > € 125.000
  • Het rapport van feitelijke bevindingen is niet meer verplicht voor de verantwoording KiPZ 2020 (op basis van het vernieuwde accountantsprotocol)
  • Er wordt drie maanden uitstel verleend voor indiening verantwoording KiPZ 2019.Verdere verruiming kan in de toekomst tot de mogelijkheden behoren.

Hoe werkt dat in de praktijk?

De subsidieregeling KiPZ stimuleert organisaties die medisch specialistische zorg leveren om in de kennis en vaardigheden van hun personeel te investeren. De regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg is complex en een aanvraag kost veel tijd en moeite, net zoals het bijhouden van de administratie.

Door de huidige wijziging heb je gelukkig meer tijd om de administratie compleet te maken en je rapportage te schrijven. Let wel op dat het vaak lastiger is om de administratie nog te verzamelen en eventueel te corrigeren als de activiteiten al langer geleden zijn afgerond. Verder is het onderzoek voor het rapport van feitelijke bevindingen dus niet meer nodig

Hoe zit het met de KiPZ aanvraag 2020?

Vanwege de coronasituatie is het waarschijnlijk dat het eerder ingediende opleidingsjaarplan 2020 niet uitgevoerd kan worden. Het ministerie bevestigt dat de middelen die eerder gereserveerd waren, nu besteed kunnen worden aan opleidingsactiviteiten voor zorgprofessionals die worden ingezet in de zorg voor coronapatiënten. Daarnaast geeft de regeling ruimte aan instellingen om na de toekenningsverlening af te wijken van het oorspronkelijke jaarplan. Mocht dat gebeuren, dan is het vooral zaak om wijzigingen goed te beschrijven in de verantwoording van 2020.


Whitepaper:

De economie trekt aan en de markt is in beweging. Hoewel automatisering, digitalisering en zaken als data-gedreven werken op de lippen van bijna iedere manager liggen, blijft de mens centraal staan in iedere organisatie. Maar door alle veranderingen is het voor veel organisaties een uitdaging om een goed en slim personeelsbeleid te voeren.

In deze whitepaper gaan wij in op de instroom van (nieuwe) medewerkers en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en inwerken tot het behouden van (nieuwe) medewerkers. Want goed werkgeverschap, dat is toch logisch?

Gepost door Jurgen Brouwers

Jurgen werkt als Productmanager Loonkostenvoordelen en is samen met zijn team helpen organisaties met het achterhalen wie in aanmerking komen voor- en het juist toepassen van loonkostenvoordelen zoals LKV, LIV en de No-Riskpremie. Dit doet voor meer dan 100 grote organisaties uit verschillende branches.

Laat een opmerking achter.