Bijna alle pensioenregelingen kennen een eigen bijdrage voor de werknemers. Werknemers betalen meestal 1/3 tot de helft van de pensioenpremies. Het is een breed gedragen opvatting dat het goed is dat werknemers ook zelf meebetalen aan hun pensioen. Maar is het vragen van een bijdrage van de werknemers verstandig? Ik denk dat je pensioenregeling een stuk flexibeler wordt zonder die eigen bijdrage. En het gaat je niets extra’s kosten.

Regelgeving eigen bijdrage

Als je een eigen bijdrage vraagt, dan wordt die bijdrage ingehouden op het brutoloon van de werknemers. Daardoor betaal je er nu geen belasting over. De uitkering is te zijner tijd wel belast. De eigen bijdrage is vaak een percentage van de pensioengrondslag en voor iedereen gelijk. Op deze manier wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van burgerlijke staat, al dan niet parttime werken, geslacht of leeftijd.

Het is een sigaar uit eigen doos

Je betaalt zelf mee aan je pensioen. Dus je krijgt salaris en een deel daarvan stel je, via je loonstrook uit tot later. Als je dat goed beschouwt dan is dit eigenlijk een onzinnige constructie. 

Ik zal aan de hand van een voorbeeld uitleggen wat ik bedoel.

Voorbeeld salaris             40.000
Franchise in de pensioenregeling             15.000 -/-
Pensioengrondslag             25.000
Totale pensioenpremie als % van de pensioengrondslag 20,00%
Premie per jaar                5.000
Bijdrage werknemer als % van de pensioengrondslag 10,00%
Eigen bijdrage werknemer               2.500
Totale kosten werkgever pensioen min de eigen bijdrage               2.500
Brutoloon werknemer min eigen bijdrage             37.500
Loonkosten werkgever salaris + pensioenpremies             42.500

Deze werknemer heeft een salaris van € 40.000,-. De totale pensioenlasten zijn
€ 5.000,- waarvan de werknemer de helft betaalt. Het brutoloon van de werknemer min de pensioenpremies is € 37.500,-. De totale loonkosten + pensioenpremies voor de werkgever zijn € 42.500,-.

Als we de eigen bijdrage afschaffen dan kan het brutoloon van de werknemer naar beneden.

Voorbeeld salaris             37.500
Franchise in de pensioenregeling             15.000 -/-
Pensioengrondslag             22.500
Totale pensioenpremie als % van de pensioengrondslag 22,22%
Premie per jaar                5.000
Bijdrage werknemer als % van de pensioengrondslag 0%
Eigen bijdrage werknemer                      –  
Totale kosten werkgever pensioen min de eigen bijdrage               5.000
Brutoloon werknemer min eigen bijdrage             37.500
Loonkosten werkgever salaris + pensioenpremies             42.500

Deze werknemer heeft een salaris van € 37.500,-. De totale pensioenlasten zijn € 5.000,- waarvan de werknemer niets betaalt. Het brutoloon van de werknemer min de pensioenpremies is € 37.500,-. De totale loonkosten + pensioenpremies voor de werkgever zijn € 42.500,-.

Geen verschil dus!

Pensioen in crisistijd

Als er een crisis is, dan staat alles onder druk. Dus ook de te betalen pensioenpremies. Het is onder strikte voorwaarden mogelijk om tijdelijk de pensioenpremie te verlagen of zelfs helemaal te stoppen. Een belangrijke regel is echter dat je ingehouden werknemersbijdrage altijd moet betalen. Je kunt dus de verlaging maar toepassen op een deel van de pensioenpremies. Het stoppen met het inhouden van de eigen bijdrage heeft ook geen zin, want dan hebben de werknemers meer nettoloon. Dus dat lost niets op. 

De meest flexibele optie is dus om geen eigen bijdrage te vragen aan de werknemers. In mijn voorbeeld heb ik laten zien dat het uiteindelijk geen effect heeft op de pensioenopbouw, het nettoloon en de loonkosten. Maar in moeilijke tijden ben je wel flexibeler. 

Verhoog de flexibiliteit van je pensioenregeling die nodig is in moeilijke tijden door de eigen bijdrage af te schaffen.

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

Laat een opmerking achter.