Veel werkgevers en werknemers weten niet van het bestaan van de no-riskpolis en de voordelen die deze tegemoetkoming met zich mee kan brengen. Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, kunnen looncompensatie krijgen bij ziekte. Door deze regeling wordt het aantrekkelijker om mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen en creëert het zo meer baankansen.

De no-riskpolis is een van de onbekendere financiële tegemoetkomingen in Nederland. In dit artikel leggen we uit wat de regeling inhoudt en geven we tips voor het gebruiken van de regeling.

Wat is de no-riskpolis

Via de no-riskpolis krijg je als werkgever looncompensatie als een van je medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ziek wordt. De regeling is bedoeld om de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen door de risico’s voor werkgevers te minimaliseren.

Als werkgever kun je alleen beroep doen op de no-risk voor een medewerker als je weet dat hij of zij ervoor in aanmerking komt. Dit klinkt logisch, maar het blijkt nog steeds een uitdaging. Medewerkers melden niet altijd bij de werkgever dat ze binnen de doelgroep vallen, of zijn er soms zelf niet eens van op de hoogte. Het is daarom belangrijk om na de start van het dienstverband met je medewerker in gesprek te gaan om te achterhalen of hij of zij binnen de regeling valt.

Verzuimadministratie

Een ziekmelding moet binnen zes weken na aanvang van de ziekte worden doorgegeven aan het UWV. Gebeurt dit op een later moment dan kan het UWV een boete van maximaal € 455 opleggen. Er zijn een aantal veelgemaakte fouten bij verzuimadministratie. De meeste problemen ontstaan bij de digitale registratie van ziekmeldingen.

Bij het digitaal registreren van verzuim is het belangrijk om de nauwkeurigheid van de registraties in de gaten te houden. Dit is belangrijk omdat er meerdere systemen voor kunnen worden gebruikt en in die systemen toch fouten kunnen optreden. Zo kan een ziekmelding bijvoorbeeld per ongeluk niet worden doorgegeven.

Signaleer je binnen zes weken een missende ziekmelding, dan kun je nog schakelen en de registratie correct doorvoeren. Als je dit pas later opmerkt wordt het echter ingewikkelder. Want, is het dan kostentechnisch nog interessant om de ziekmelding met terugwerkende kracht te registreren?

Terugwerkende kracht

Je kunt ziekmeldingen met terugwerkende kracht doen tot wel een jaar terug, en in sommige gevallen loont dit ook zeker. Het probleem hiermee is dat het een zeer omvangrijke administratieve taak is, die voor de meeste organisaties veel te tijdrovend is naast de normale werkzaamheden. Hierdoor valt het vaak tussen wal en schip, of wordt het vergeten.

Er zijn organisaties die deze administratie voor meerdere organisaties bijhouden en daardoor overzicht behouden op ziekmeldingen. Zij kunnen daardoor foutieve meldingen sneller signaleren en voorkomen dat de boete voor te laat registreren door het UWV wordt opgelegd. Bij ziekte van een medewerker met no-risk kan een melding met terugwerkende kracht dan al snel duizenden euro’s verschil in schadelasten maken.

Tips

Kortom, het is van belang om no-risk voor medewerkers tijdig te registreren en de doelgroep binnen jouw organisatie goed op de radar te houden. Zo krijgt jouw organisatie de financiële tegemoetkomingen waar ze recht op heeft. Bovendien zorgt meer bekendheid van de regeling voor meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De volgende tips kunnen jouw organisatie helpen met het goed benutten van de no-riskpolis. Hiermee houd je controle op verzuim en heb je no-risk goed in beeld.

1: Ga met nieuwe medewerkers in gesprek om te achterhalen of zij in aanmerking komen voor no-risk.

2: Houd overzicht door ziekmeldingen tijdig te registreren.

3: Schakel snel als je een fout signaleert in de digitale registratie.


Whitepaper:

De economie trekt aan en de markt is in beweging. Hoewel automatisering, digitalisering en zaken als data-gedreven werken op de lippen van bijna iedere manager liggen, blijft de mens centraal staan in iedere organisatie. Maar door alle veranderingen is het voor veel organisaties een uitdaging om een goed en slim personeelsbeleid te voeren.

In deze whitepaper gaan wij in op de instroom van (nieuwe) medewerkers en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en inwerken tot het behouden van (nieuwe) medewerkers. Want goed werkgeverschap, dat is toch logisch?

Jurgen Brouwers

Gepost door Jurgen Brouwers

Jurgen werkt als Productmanager Loonkostenvoordelen en is samen met zijn team helpen organisaties met het achterhalen wie in aanmerking komen voor- en het juist toepassen van loonkostenvoordelen zoals LKV, LIV en de No-Riskpremie. Dit doet voor meer dan 100 grote organisaties uit verschillende branches.