Bij een crisis denk je niet als eerste aan iets goeds. Eigenlijk hoop je met je bedrijf niet vaak in een crisis terecht te komen, maar er zitten ondanks alles ook goede kanten aan een crisis. Een crisissituatie maakt mensen creatief en zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Gedwongen door de omstandigheden moet je op zoek naar andere manieren van werken of andere bronnen van inkomen.

Verplichte pensioenfondsen

Veel sectoren kennen verplichte pensioenregelingen. Denk onder andere aan de pensioenregeling voor de bouw, de metaal, schilders en de horeca. Welk fonds van toepassing is, wordt niet bepaald door naam van je bedrijf. En ook niet door de inschrijving bij de KvK. Bepalend zijn de feitelijke activiteiten. Ieder verplichtgesteld pensioenfonds heeft een verplichtstelling waarin nauwkeurig beschreven staat welke bedrijven en welke activiteiten onder hun verplichtstelling vallen.

Regelmatig controleren

Het is van belang om regelmatig te controleren of jullie bij het juiste fonds zijn aangesloten, of juist niet zijn aangesloten. Zowel de verplichtstellingen als jullie activiteiten kunnen veranderen. Wanneer achteraf blijkt dat je niet bij een pensioenfonds was aangesloten, terwijl dat wel had gemoeten, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Fondsen kunnen tot meerdere jaren terug alsnog de premies vorderen.

Wijziging activiteiten

Wanneer de activiteiten van jullie bedrijf veranderen of deels veranderen kan dat dus van invloed zijn op een eventuele verplichtstelling. Let dus goed op wanneer jullie (deels) andere activiteiten hebben ontwikkeld. Het kan zomaar zijn dat je ineens onder een (ander) pensioenfonds valt. Wanneer je meerdere verschillende activiteiten hebt, kun je in theorie onder meerdere fondsen vallen. Maar dat kan niet. Je komt in principe in aanmerking voor maximaal 1 fonds. Het gaat om de hoofdactiviteit. Daarbij is vaak de verdeling van de loonsom bepalend.

De afgelopen periode hebben we veel bedrijven zien veranderen. Bijvoorbeeld een horecabedrijf dat tijdens de sluiting de eigen zaak is gaan schilderen en opknappen. Dit ging zo goed dat ze nu tegen betaling ook andere bedrijven helpen. Dit bedrijf kan in theorie zomaar van pensioenfonds Horeca veranderen naar Pensioenfonds voor de Schilders. We hebben bedrijven gezien die mondkapjes gingen maken, of beademingsapparatuur of zeepdispensers. Een taxibedrijf die pakjes is gaan rondbrengen. Of een bedrijf dat bemiddelde in cruises en nu een afsprakenplanner heeft ontwikkeld.

Zeker na een wijziging van activiteiten is het verstandig te (laten) checken of je nog bij het juiste pensioenfonds zit of dat je misschien je moet aansluiten. Maar ook als er geen grote wijzigingen zijn, check ieder jaar of je nog bij het juiste pensioenfonds zit. 

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

Laat een opmerking achter.