Hoe stimuleer je medewerkers om te blijven leren en innoveren? Dat is niet alleen iets voor HR, maar dat is een integrale uitdaging voor HR-professionals, managers, OR en medewerkers zelf. Dat schrijven onderzoekers van TNO in het artikel Lerende en innovatieve organisaties. Een integraal organisatiemodel en praktijkvoorbeelden uit de IT dat gepubliceerd is op Tijdschrift voor HRM.

Door snelle technologische ontwikkelingen worden innovatie en ‘leven lang ontwikkelen’ steeds urgenter. Maar hoe bevorder je innovatief en lerend gedrag bij medewerkers? Om hier meer inzicht in te krijgen, ontwikkelden Wouter van der Torre, Sarike Verbiest, Paul Preenen, Linda Koopmans, Roos van den Bergh en Marieke van den Tooren van TNO een model met de belangrijkste stimulerende factoren.  Het is een theoretisch model met de factoren voor (informeel) leren en (sociale) innovatie en is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over onder meer informeel leren, lerende organisaties, werkplekleren, sociale innovatie en intrapreneurship. 

Het model helpt HR-professionals, managers, medewerkers en OR om een integraal perspectief te hanteren op hun eigen organisatie als het gaat om het stimuleren van het lerend en innovatief vermogen van medewerkers. De uitdaging voor de praktijk is om concreet invulling te geven aan de verschillende factoren uit het model. Daarvoor zijn de factoren uit het model geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden van drie bedrijven in de IT-sector. Onderzocht is hoe deze bedrijven invulling geven aan de verschillende factoren uit het model. 

Het stimuleren van sociale innovatie en informeel leren blijkt daarbij een integrale uitdaging te zijn. Veel aspecten van de organisatie zijn daarop van invloed. Denk bijvoorbeeld aan gevarieerde en uitdagende taken, autonomie, psychologische veiligheid, rolmodellen, participatief leiderschap, transparantie en externe oriëntatie. Deze inzichten bieden werkgevers en werknemers concrete handvatten om het leervermogen en het innovatieve vermogen van de organisatie te versterken.

Het onderzoek vindt u hier.

Gepost door Persberichten

Laat een opmerking achter.