Met de herfst in aantocht krijgen steeds meer mensen weer griepverschijnselen. In verband met de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19 is extra het belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan. Veel werknemers zitten dus gedwongen thuis en in sommige gevallen zorgt dat voor een onduidelijke ziekteverzuim-situatie.

We leggen in dit artikel uit hoe je als werkgever in verschillende veelvoorkomende situaties om kunt gaan met ziekteverzuim, specifiek in combinatie met de no-riskpolis.

De no-riskpolis

De no-riskpolis is een looncompensatie-regeling voor werkgevers die mensen in dienst hebben met een arbeidsbeperking of met een Indicatie banenafspraak. Als de betreffende werknemer ziek wordt kun je aanspraak maken op de no-riskpolis. De polis compenseert in zijn geheel, of voor een deel het loon dat je als werkgever moet doorbetalen bij ziekte van je medewerker.

Ziekteverzuim bij COVID-19

Bij verkoudheidsklachten moeten mensen thuisblijven totdat ze getest zijn op COVID-19. Helaas is vanuit huis werken niet voor alle beroepen en werkzaamheden een mogelijkheid. In die gevallen is doorwerken met lichte klachten daarom vaak geen optie. Voor werkgevers en werknemers zijn dit situaties waar nog veel onduidelijkheid heerst. Twee van de meest voorkomende situaties en de aanpak hiervan lichten we hieronder toe.

  • Klachten binnen het huishouden

Een familielid van je medewerker heeft verkoudheidsklachten en wacht op de uitslag van de coronatest. De werkzaamheden die je werknemer normaal verricht kunnen alleen op locatie worden gedaan. Omdat hij of zij thuis moet blijven kunnen de normale werkzaamheden niet verricht worden.

De vraag die veel werkgevers in deze situatie hebben is of dit als een ziekmelding kan worden gezien en of er een wachtdag voor mag worden ingehouden. Het antwoord is nee, deze situatie valt niet onder ‘loon bij ziekte’. Als een medewerker geen werk kan uitvoeren als gevolg van de RIVM-voorschriften of voorschriften vanuit de werkgever, dan loopt de werkgever hier 100% risico. In deze situatie dient de werkgever 100% van het loon van de medewerker te betalen.

Wat wel een mogelijkheid is, is om je medewerker te verplichten thuis andere werkzaamheden uit te voeren. Je medewerker mag dit niet zonder meer weigeren. Uiteraard moet dit wel werk zijn dat thuis kan worden gedaan. Een andere optie is dat je medewerker de dagen als vakantiedagen opneemt. Je kan dit als werkgever niet verplichten aan je werknemer maar wellicht staat hij of zij er in goed overleg voor open.

  • Klachten bij je medewerker

Je medewerker valt binnen de no-risk doelgroep en heeft lichte verkoudheidsklachten. Hij of zij moet hierdoor thuisblijven. Valt dit wel onder een ‘normale’ ziekmelding? Hier luidt het antwoord ja, deze vorm van verzuim valt onder een ‘normale’ ziekmelding. In deze situatie kun je dus ook de no-riskpolis aanspreken. Als werkgever heb je hier de mogelijkheid om één wachtdag in te houden. Let wel op, dit kan alleen als het schriftelijk met je medewerker is overeengekomen.

Extra ondersteuning van het UWV

Het UWV heeft speciaal voor vragen rondom COVID-19 en de no-riskpolis extra mensen ingezet. Via het werkgeversportaal kun je aan je accountmanager vragen stellen over het wel of niet ziekmelden van medewerkers. Als werkgever is het belangrijk om ziekmeldingen op tijd door te geven om aanspraak te kunnen maken op no-risk.

Daarnaast is het registreren van no-risk bij je werknemers en het controleren van uitbetalingen ook essentieel als je optimaal gebruik wilt maken van de no-riskpolis. Door bijvoorbeeld een digitale vragenlijst te versturen aan je nieuwe medewerkers kun je al in een vroeg stadium de mensen die in de no-risk doelgroep vallen registreren.

Dit zorgt ervoor dat je overzicht en controle houdt op de toepassing van de polis en dat je zeker weet dat deze volledig wordt benut. Er is dan meer rust om complexere situaties zoals verzuim tijdens COVID-19 vlot op te kunnen pakken.


Whitepaper instroommanagement:

De economie trekt aan en de markt is in beweging. Hoewel automatisering, digitalisering en zaken als data-gedreven werken op de lippen van bijna iedere manager liggen, blijft de mens centraal staan in iedere organisatie. Maar door alle veranderingen is het voor veel organisaties een uitdaging om een goed en slim personeelsbeleid te voeren.

In deze whitepaper gaan wij in op de instroom van (nieuwe) medewerkers en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en inwerken tot het behouden van (nieuwe) medewerkers. Want goed werkgeverschap, dat is toch logisch?

Jurgen Brouwers

Gepost door Jurgen Brouwers

Jurgen werkt als Productmanager Loonkostenvoordelen en is samen met zijn team helpen organisaties met het achterhalen wie in aanmerking komen voor- en het juist toepassen van loonkostenvoordelen zoals LKV, LIV en de No-Riskpremie. Dit doet voor meer dan 100 grote organisaties uit verschillende branches.