Responsieve organisaties zijn beter ingericht op onvoorspelbare toekomst

Als de corona-crisis een ding bewijst, dan is het wel dat de toekomst niet te voorspellen valt. Daarom doen managers en leidinggevenden er goed aan om hun bedrijf te transformeren tot responsieve organisaties. Dat maakt hen namelijk wendbaarder, gelukkiger en succesvoller. Deze vijf tips van organisatieadviseur Theo Kroese, oprichter van Moving-As-One, helpen bedrijven om te transformeren tot responsieve organisaties.

“Hoe komt het dat 70 procent van de geplande transformatie-programma’s hun doelen niet haalt? Waarom mislukt 70 tot 90 procent van alle fusies en overnames? Verandering blijkt voor veel organisaties erg lastig te managen. Dat was altijd al het geval, maar is in de coronacrisis nog beter zichtbaar geworden”, aldus Theo Kroese.

Kroese: “Bedrijven organiseren werk nog te vaak op basis van wantrouwen en controledrift. Daardoor komen veel organisaties niet vooruit en verliezen medewerkers motivatie, wat onder meer tot uiting komt in recordaantallen burnouts. Responsieve organisaties doen dat anders. Door hun manier van organiseren inspireren zij hun medewerkers tot verandering, in plaats van die te ‘managen’. Daardoor wordt verandering organisch, het ontstaat van binnenuit. Deze vijf tips, die ik in een gratis whitepaper verder uiteenzet, laten leidinggevenden en managers hun bedrijf transformeren tot een responsieve organisatie.”

Stap 1: Formuleer een sterke visie en missie

“De meeste visies en missies worden vaak ten onrechte onderschat. De visie geeft de richting voor de organisatie aan: waarom bestaat jouw bedrijf en wat is de meerwaarde voor (toekomstige) klanten en medewerkers? De missie geeft energie en inspiratie, trekt de juiste mensen aan en is daarmee de basis voor onderscheidend vermogen van de organisatie. Vraag jezelf dus af in welke mate de visie en missie van jouw organisatie duidelijk, onderscheidend en inspirerend zijn. Komen mensen door deze visie en missie in beweging?”

Stap 2: Optimaliseer je relaties in het ecosysteem

“Responsieve Organisaties weten mensen mee te nemen in hun ambities. Dat doen ze niet alleen met een visie en missie, maar ook doordat zij een sterk bewustzijnhebben over hun plaats én waarde in hun markt en het economische ‘ecosysteem’ waarvan zij deel uitmaken. Optimaliseer dus de relaties met alle partijen in het ecosysteem, zoals leveranciers, financiers, maatschappij.”

Stap 3: Beschouw je plan als een hypothese

“Top-down-plannen is niet effectief. Het leidt tot gebrek aan wendbaarheid. Ouderwetse, niet-responsieve organisaties hebben een strategie die in beton is gegoten. Als de resultaten niet voldoen, wordt de strategie zelf nauwelijks ter discussie gesteld. Terwijl de wereld continu verandert. Een strategie zou een hypothese moeten zijn, die continue getoetst wordt aan de werkelijkheid. Matchen de resultaten niet met de ambities, dan passen responsieve organisaties de strategie aan. Dat maakt ze wendbaar.”

Stap 4: Organiseer voor succes

“Doordat een strategie geen vaststaand gegeven is, maar aangepast wordt op basis van resultaten, verandert de interactie tussen het bestuur van een bedrijf en de operatie. Leg de autonomie dan ook lager in de organisatie en doe een groter beroep op de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van alle medewerkers. Hierdoor ontstaat er meer betrokkenheid en motivatie.Groei en verandering komen dan vanuit de mensen zelf – geïnspireerd en niet ‘opgelegd’ door het management (waarvan we weten dat het weinig succesvol is).”

Stap 5: Monitor de organisatie continu

“Om de organisatie meer responsief te maken, is het zaak om continu resultaten te monitoren. Dat doe je bijvoorbeeld met het Artificial Intelligence-platform van Praioritize, waarmee het feitelijke gedrag van individuen, teams en de gehele organisatie valt te meten. Zo ontstaat er voor iedereen duidelijkheid over de voortgang van de verandering en de prioriteiten. Combineer deze informatie met actuele kennis over het draagvlak en de beschikbare capaciteit. Zo wordt verandering inzichtelijk en ziet management direct waar extra aandacht vereist is.”

Meer informatie over deze vijf stappen naar een responsieve organisatie vind je in de whitepaper Responsieve Organisaties

Over Moving As One

Moving As One helpt organisaties te transformeren tot een responsieve organisatie. Hiertoe levert Moving As One adviesdiensten en actieve ondersteuning aan leiders van organisaties. Tevens organiseert Moving As One   workshops die inzicht en inspiratie bieden voor managers en leidinggevenden om hun bedrijf onderscheidend, inspirerend en effectief te maken. Zie voor meer informatie: https://www.moving-as-one.com/

Gepost door Persberichten