In onze community wordt veel kennis gedeeld en werken wij samen aan een visie. Tijdens de afgelopen maanden zagen wij de behoefte naar het delen van best practices en ervaringen steeds meer toenemen. Nu is dat in de bestuurskamers niet anders en daarom besloten wij HR-leiders in onze exclusieve HR-barometer hun kennis te laten delen over hun visie op de coronacrisis en de toekomst van werk middels een vijftal vragen:

  1. Welke megatrends hadden jullie aandacht m.b.t. de toekomst van werk, voor de coronacrisis? 
  2. Is de aandacht nu verlegd door de coronacrisis? Zo ja, op welke manier?
  3. Welke HR-thema`s hadden jullie aandacht m.b.t. de toekomst van werk, voor de coronacrisis? 
  4. Heeft de coronacrisis de thema`s voor de lange termijn-strategie veranderd?
  5. Welke vraag heb jij voor de volgende HR-barometer? Of welk thema zou jij graag centraal willen zetten en waarom?

Vanaf maart hebben HR-leiders veel aan crisismanagement moeten doen. Zo moest er stel op sprong veilig worden thuis gewerkt, speelde het behoud van een goede gezondheid een grote rol en moest ook financieel het hoofd boven water gehouden worden. Dit zien wij ook terug in de gegeven antwoorden. 

De toekomst van werk

Het is een unieke situatie en wij waren dan ook benieuwd wat deze eerste periode van de coronacrisis heeft gedaan met de visie van HR-leiders op de toekomst van werk. De maatregelen dwingen om snel te handelen en aan te passen. Dit zorgt voor praktische uitdagingen, maar ook voor veel vragen op de lange termijn. Wij zijn benieuwd of organisaties denken dat ze tegen die tijd blijvend veranderd zijn of dat ze teruggaan naar hoe het was voordat COVID-19 zijn intrede deed. Hoe gaan we daar straks mee om, als het virus weer onder controle is en de crisis op z’n eind loopt. Zijn organisaties dan blijvend veranderd of gaan we terug naar hoe het was?

Onze aandacht lag op het versnellen van de digitale transformatie op elk gebied en het ontwikkelen van flexibele en ondersteunende processen, structuren en leiders.

De percentages uit de barometer laten zien dat er op dit moment nog grote verschillen zitten tussen de visies van organisaties. Waar 60% het vizier niet heeft verschoven en koersvast zegt te zijn gebleven, geeft 40% van de deelnemers aan wel van koers te willen veranderen. Wanneer het vragen betreft over thema’s van de toekomst van werk zien we dat de groep verschilt van visie, maar er was niet alléén maar verdeeldheid onder de HR-leiders.

Technologische veranderingen en digitalisering

Uit de antwoorden blijkt namelijk dat de deelnemers op andere vlakken wel in dezelfde fase zitten. Wanneer het gaat over technologische veranderingen en digitalisering bijvoorbeeld. Deze megatrend scoorde voor de coronacrisis al het hoogst als het ging om welk onderwerp de meeste aandacht verdient, ook nu lijkt dat niet anders. Sterker nog; de ontwikkeling op dit vlak heeft zelfs een extra push gekregen. Afiena van den Broek, Oracle: “Onze aandacht lag op het versnellen van de digitale transformatie op elk gebied en het ontwikkelen van flexibele en ondersteunende processen, structuren en leiders.” Ook bij NCOI groep wordt er meer gefocust op technologische veranderingen. Mariëtte Los: “De urgentie is groter geworden en daarmee zijn we meer gefocust. Er ligt meer aandacht op digitalisering, de versnelling van ontwikkelingen op dat vlak en het naar voren halen van investeringen”

De HR-thema’s technologie, verandering en diversiteit vragen om een ondernemende organisatiecultuur. Daarnaast ook de wendbaarheid en constante ontwikkeling van onze mensen alsmede leiderschap dat stuurt op verbinding, durf en realisatie.

Samenwerken nu en in de toekomst

Wat betreft de HR-thema’s die op dit moment spelen in relatie tot de toekomst van werk zien we dat samenwerken, leiderschap en een organisatiecultuur als belangrijkste thema’s worden benoemd voor het vormgeven van de toekomst van werk. Zo beaamt ook Loes Rijsoort van Landal GreenParks: “De HR-thema’s technologie, verandering en diversiteit vragen om een ondernemende organisatiecultuur. Daarnaast ook de wendbaarheid en constante ontwikkeling van onze mensen alsmede leiderschap dat stuurt op verbinding, durf en realisatie.”

Uit de HR-barometer blijkt dat deze thema’s voor velen het belangrijkste zijn. Wel zien we dat accenten verlegd worden en vooral het thema samenwerken veel aandacht vraagt. Hoe houd je bijvoorbeeld de verbinding als we in de toekomst meer hybride gaan werken? “Het behouden van verbinding in het kader van thuiswerken vraagt om een nieuwe focus op leiderschap” aldus Wilfred Brand, TKP Pensioen. Michiel van Meer, Aon voegt daar nog aan toe: “Ik denk juist in deze tijd dat er meer dan ooit aandacht is voor wellbeing van collega’s en klanten.”

Op de vraag ‘welk thema zou jij willen uitlichten?’ krijgen wij een vrijwel eenduidig antwoord, namelijk: ‘Hoe om te gaan met remote werken, zowel nu als in de toekomst.’

We blijven iedereen volgen voor een antwoord. Deze zullen we samen moeten gaan ontdekken en vormgeven in de toekomst. Heb je zelf een best practice, wil jij ook jouw bijdrage leveren of heb je een prangende vraag, schroom dan niet deze met ons te delen.

Avatar

Gepost door HRcommunity

De redactie van HRcommunity brengt de meest interessante content, events, interviews voor HR-professionals samen.