Het eind van 2020 is in zicht, wat betekent dat we bijna een decennium afsluiten. Een mooi moment om vooruit te kijken naar wat HR-professionals de komende tien jaar te wachten staat. Wordt er meer geautomatiseerd of komt de focus juist meer te liggen op het menselijke aspect? En waar moeten HR-professionals de komende tijd mee aan de slag om met de marktontwikkelingen mee te bewegen?

De HR-professional voorspelling van de toekomst

Volgens de HR-professional komt op weg naar 2030 de focus vooral te liggen op medewerkerstevredenheid, employee experience en automatisering. Zo blijkt uit ons onderzoek ‘What’s next?’[1]. Ruim een derde (36%) van de HR-professionals verwacht meer te praten met systemen dan met collega’s en nog een derde (33%) denkt meer te praten met systemen dan met klanten. Ze verwachten dat allerlei processen gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden: van de sollicitatieprocedure (39%) tot het ontslagproces (22%).

Eenmaal aangekomen in 2030 verwachten HR-professionals dat minstens de helft van alle medewerkers thuiswerkt. Ruim een derde (34%) denkt dat er geen vergaderruimtes meer nodig zijn, omdat overleggen vooral virtueel plaatsvinden. En een kwart (25%) geeft aan dat zzp’ers in 2030 niet meer bestaan, omdat iedereen tegen die tijd in loondienst is.

‘De angst heerst dat het menselijke aspect verloren gaat en het werk slechts om systemen zal draaien. Niets is echter minder waar.’

Digitalisering

Kijken we naar de huidige stand van zaken in de markt, zien we dat veel organisaties de afgelopen jaren een enorme slag hebben gemaakt in het digitaliseren van gegevens. Veel bedrijven maakten de overstap naar de cloud, wat ten grondslag ligt aan de digitalisering. Dit is stap één, waarna organisaties zich nu klaar kunnen maken voor stap twee: automatisering.

Wat brengt de toekomst?

De automatisering is een logisch vervolg, maar wel een stap waar HR-professionals huiverig voor zijn. Zo laat het onderzoek zien dat 61 procent terughoudend is met betrekking tot automatisering. De angst heerst dat het menselijke aspect verloren gaat en het werk slechts om systemen zal draaien. Niets is echter minder waar. Door de juiste keuzes te maken in het automatiseren van processen – zoals simpele administratieve handelingen –, ontstaat er juist meer tijd om aandacht te geven aan de mensen. Denk bijvoorbeeld eens aan het automatiseren van een contractverlenging. Nu is het in de meeste bedrijven zo dat de manager een seintje geeft aan HR dat een contract verlengd mag worden. Vervolgens gaat de HR-professional op zoek naar de juiste medewerkersgegevens, informatie over de hoeveelste verlenging het is en stelt HR het contract op met bijbehorende brief of mail. Een tijdrovend proces, waarin een fout snel gemaakt is. Wanneer dit ondergebracht is in een systeem, hoeft de manager maar één klik op de knop te geven en doet het systeem de rest: van het verzamelen van informatie tot het versturen van de juiste documenten.

‘Waarom wachten, als je nu al stappen kunt zetten op de weg naar 2030?’

HR draait om mensen, neem hier meer tijd voor

Het voordeel van automatisering? Accuratere informatie en versnelde processen, waardoor HR-professionals tijd hebben voor wat er écht toe doet: contact met mensen. Als HR-professional ga je het gesprek aan met medewerkers over hoe zij zich voelen binnen het bedrijf, waar zij naartoe willen en wat uitdagingen en kansen zijn. Systemen faciliteren deze gesprekken, door bijvoorbeeld talking points te bieden en afspraken vast te leggen op overzichtelijke wijze. Ook helpt het bijvoorbeeld de manager om de ontwikkeling van medewerkers in de gaten te houden en kan het input bieden op het gebied van talent management.

Door op dit moment de automatisering in gang te zetten, de workflows juist in te richten en te benutten wat HR-software nu al te bieden heeft, profiteert jouw HR-afdeling op korte termijn al van de voordelen. Waarom wachten, als je nu al stappen kunt zetten op de weg naar 2030?


[1] ‘What’s next?

Gepost door Jeroen de Bruijn

Jeroen de Bruijn is sinds april 2010 werkzaam bij Nextmoves, implementatiepartner van SAP SuccessFactors en SAP HCM. Hij begon zijn carrière daar als SAP HCM/SuccessFactors Consultant en is inmiddels Manager Sales. Jeroen is betrokken geweest bij meer dan 50 HR implementaties en heeft daardoor veel ervaring op het gebied van automatisering van HR-processen en weet daardoor precies hoe hij HR-professionals kan ontzorgen.

Laat een opmerking achter.