Dit WGA-risico, de financiële lasten van (deels) arbeidsongeschikte medewerkers, kun je publiek verzekeren. In dit geval worden de ziekte uitkeringen aan je doorberekend middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Het UWV is dan verantwoordelijk voor de re-integratie van je (ex) medewerkers vanaf het moment van toekennen van een WGA-uitkering. 

Eigenrisicodragerschap

Je kunt ook kiezen voor het eigenrisicodragerschap. Hier zijn alle kosten en verantwoordelijkheden voor de eigenrisicodrager, de werkgever. Veel bedrijven kiezen ervoor om dit financiële risico onder te brengen bij een private verzekeraar tegen een maandelijkse premie. Als je besluit dit risico zelf te dragen is een garantstelling nodig. Je moet immers de lasten in alle gevallen kunnen blijven betalen, zodat je (ex)medewerker altijd zijn of haar uitkering blijft ontvangen. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van je (ex)medewerker.

De voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap zetten we graag voor je op een rij.

Voordelen:

  • Je betaalt geen gedifferentieerde premie WGA binnen de werkhervattingskas
  • Je hebt de regie in eigen handen. Je kan zelf bepalen wanneer een medewerker wordt beoordeeld of herzien, zodat de uitkering past bij de situatie van dat moment
  • Bij de start van je eigenrisicodragerschap kan je je staartlasten achterlaten bij het UWV

Nadelen:

  • Je bent verantwoordelijk voor de lasten van de WGA uitkeringen en de kosten van re-integratie
  • Een verzekering voor het financiële risico kan duur uitpakken
  • Je bent verantwoordelijk voor de re-integratie van je (ex)medewerker voor maximaal 10 jaar
  • Het aanspreken en aansporen van je (ex)medewerkers kan lastig zijn

Het is twee keer per jaar mogelijk om eigenrisicodrager te worden, of om juist terug te keren naar het UWV. Dit kan jaarlijks op 1 januari en 1 juli. Je moet minimaal drie maanden van te voren een verzoek indienen bij de Belastingdienst; dus voor 1 april en 1 oktober. Daarna ben je voor tenminste 3 jaar eigenrisicodrager of juist publiek verzekerd. Sinds de invoering van de Wet hybride markt kent het UWV wel een (terugkeer)premie. Hierdoor kan terugkeren van het eigenrisicodragerschap naar het UWV een stuk minder aantrekkelijk zijn. 

Overstappers naar het eigenrisicodragerschap mogen hun lasten bij het UWV achterlaten. Alle werkgevers betalen hier uiteraard een verplichte premie voor. Keer je terug van een eigenrisicodragerschap naar het publieke stelsel, dan blijf je verantwoordelijk voor de bestaande WGA-schades en re-integratiekosten voor de personen die op dat moment al ziek zijn. Dit loopt maximaal 10 jaar door. Als je het eigenrisicodragerschap via een verzekeraar belegd hebt, blijft dit uitlooprisico bij de verzekeraar.

Staar je niet blind op de besparingen die je als eigenrisicodrager voor de Whk-premie hebt. Als eigenrisicodrager heb je extra verplichtingen en verantwoordelijkheden die geld kosten. Het is goed om alle verzekeringen te vergelijken in voorwaarden en premies, daarnaast is het verstandig om je goed te laten adviseren door een specialist. De keus voor eigenrisicodragerschap of niet is een strategische beslissing voor een organisatie die voor meerdere jaren consequenties heeft.

Het blijft te allen tijde belangrijk om je zieke werknemers te blijven volgen en te helpen in het herstel daar waar mogelijk. Hierdoor is de kans groter op een succesvolle re-integratie, zowel bij publieke- als privaat verzekerden. In alle gevallen zullen de kosten het laagst zijn bij de juiste monitoring van de werknemer en het tijdig inzetten van de juiste acties.

Heb je hulp nodig bij het proces van overstappen naar eigenrisicodragerschap, of zoek je meer informatie over andere beschikbare financiële kostenbesparingen? Dan kan OAZ je daarbij helpen. We ondersteunen je in het volledige proces. Neem voor meer informatie contact op met Alex Veldkamp via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700. 


Whitepaper sociale zekerheid:

Iedere werkgever ontvangt rond 1 december weer een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Op deze beschikking staat altijd een ziektwewet percentage en WGA percentage genoemd welke je over je premieloon dient af te dragen. Maar waarom is het nu zo belangrijk dat je deze beschikking controleert?

In deze whitepaper zoomen wij in op de wet- en regelgeving van de regeling Whk zoals deze nu is. Ook wordt de geschiedenis van de Whk behandeld. Wij willen je hiermee meer inzicht geven in de Whk en waarom het voor jouw organisatie belangrijk is om deze beschikking goed te controleren.

Gepost door Alex Veldkamp

Alex Veldkamp is accountmanager bij OAZ en adviseert organisaties bij HR-vraagstukken op het gebied van financiële voordelen en risico’s die verbonden zijn aan het hebben van personeel. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring opgedaan in grote organisaties, waaronder binnen de zorgsector.

Met zijn persoonlijke benadering zoekt Alex altijd naar de verbeterslagen binnen een organisatie. Met als doel de werkzaamheden zo efficiënt en optimaal mogelijk te laten verlopen.

Laat een opmerking achter.