Door het hele jaar heen zijn er administratieve deadlines om aan te voldoen. Zo dient in september de benodigde documentatie voor Praktijkleren aangeleverd te zijn, afgelopen juni was de einddatum voor Coronabanen in de zorg. Voor 1 oktober is de deadline voor Stagefonds en halverwege december sluit de aanvraagperiode voor de regeling rondom de subsidie KiPZ.

  • Begin op tijd!

Door op tijd te beginnen met het verzamelen van alle benodigde gegevens, voorkom je last-minute werkdruk. De voorbereiding van een subsidieaanvraag vergt en moet nauwkeurig gebeuren. Fouten in de administratieve verantwoording van je aanvraag kunnen ertoe leiden dat je te weinig subsidie aanvraagt, of een deel van of het volledige subsidiebedrag wordt teruggevorderd. 

  • Stel formats op

Voor verschillende subsidieregelingen moeten verschillende administratieve gegevens worden verzameld. Zorg dat er een duidelijk overzicht is van welke gegevens er voor welke regeling nodig zijn. De tijdsinvestering die nodig is om de formats op te stellen betaalt zich later dubbel en dwars terug. Zo neem je onduidelijkheden weg over welke informatie er nodig is van de betrokken praktijkopleiders en leerlingen, ook herken je sneller verschillen in de vastlegging waar je direct op kunt bijsturen

  • Plan vaste evaluatiemomenten in 

Door het inplannen van vaste evaluatiemomenten bewaak je de onderbouwing van de aanvraag. Bekijk de diverse dossiers en maak een concreet plan op basis van de bevindingen voor de komende periode. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. 

  • Bewaar de subsidieadministratie goed

Wanneer je als organisatie gebruik maakt van subsidies heb je per subsidie een wettelijke bewaarplicht van de documenten die onderdeel zijn van een verstrekte subsidie. Bewaar daarom de administratie altijd veilig op één centrale plaats en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van hoe lang deze wettelijke bewaarplicht geldt. Dit zorgt dat je altijd een sluitende administratie kan tonen wanneer een subsidieverstrekker dit vraagt. Dit voorkomt dat je achteraf geen geld hoeft terug te betalen.


Whitepaper subsidie rondom opleidingen

De vraag naar zwaardere zorg stijgt, net als het aantal openstaande vacatures in de zorg. Nieuwe gekwalificeerde medewerkers vinden, is lastig. Het bijscholen en opleiden van personeel dat al in dienst is, wordt daarom steeds belangrijker. Wanneer je jouw medewerkers een opleiding of training laat volgen, maak je waarschijnlijk steeds een kosten-baten afweging. Maar neem je daarbij ook alle verschillende subsidiemogelijkheden mee?

Middels dit whitepaper willen wij jou graag op de hoogte stellen van de verschillende opleidingssubsidies, wat je nodig hebt bij de aanvraag en wat het je allemaal kan opleveren!

Heb je hulp nodig bij het op orde brengen van je administratie of heb je vragen over de bovenstaande tips? Het team van OAZ kan je bijstaan in dit proces. Met digitale tools als MijnOAZ is de vastlegging van je subsidieadministratie een stuk eenvoudiger geworden. Zo komt onze persoonlijke aanpak samen met een realtime monitoring van jouw subsidiestromen. Dan hoef je dus geen Excel-lijstjes of papieren dossiermappen meer bij te houden, maar zit alles in één online systeem. Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Gepost door Alex Veldkamp

Alex Veldkamp is accountmanager bij OAZ en adviseert organisaties bij HR-vraagstukken op het gebied van financiële voordelen en risico’s die verbonden zijn aan het hebben van personeel. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring opgedaan in grote organisaties, waaronder binnen de zorgsector.

Met zijn persoonlijke benadering zoekt Alex altijd naar de verbeterslagen binnen een organisatie. Met als doel de werkzaamheden zo efficiënt en optimaal mogelijk te laten verlopen.

Laat een opmerking achter.