Als manager beïnvloed je niet alleen de sfeer binnen het team, maar ook de inzet, creativiteit en de betrokkenheid van je medewerkers. In het kader van ManagementScore 2021 onderzocht ISBW wat Nederlandse managers doen om de teamspirit te optimaliseren. 

Juiste balans leidt tot optimale werkprestaties en teamspirit

De sfeer die heerst binnen een team wordt gecreëerd door het samenspel van drie factoren: het motiveren van de individuele teamleden en het team als geheel, de onderlinge communicatie en het vertrouwen binnen het team. Wanneer deze drie factoren in balans zijn, bevordert dit de saamhorigheid en de betrokkenheid. Dit leidt vervolgens tot optimale werkprestaties. Het is dus belangrijk om als manager deze drie aandachtspunten goed in de gaten te blijven houden. Is er onvoldoende samenhang tussen deze drie factoren? Dan is het tijd om actie te ondernemen. 

Een gemotiveerde werknemer is productiever, heeft meer plezier in zijn werk, benut zijn tijd en middelen efficiënter en zet zich optimaal in om zijn (persoonlijke) werkdoelen te behalen. Uit het onderzoek komt naar voren dat managers het motiveren van het team actief oppakken. 69 procent van de managers stimuleert hun team om zelf oplossingen te bedenken voor problemen waar ze tegenaan lopen en 52 procent spoort het team aan om collega’s te helpen met hun werkzaamheden indien dit nodig is. 

Teambijeenkomsten spelen een belangrijke rol

De tweede pijler onder een goede teamgeest is open communicatie. Dit bevordert de betrokkenheid, onderlinge afstemming en het zelfvertrouwen van de afzonderlijke teamleden. Bijna de helft (45%) van de managers laat op dit gebied wat liggen. Zij bereiden teambijeenkomsten niet of nauwelijks voor, terwijl deze juist een belangrijke rol spelen in de communicatie en samenwerking binnen teams. Wanneer je bijeenkomsten op de juiste manier met je team aanvliegt, zijn ze een prachtig instrument om de betrokkenheid en openheid te stimuleren. En dan hebben we het nog niet eens over het directe effect dat een leuke, fijne vergadering heeft op de teamsfeer. Het voorbereiden van en de begeleiding tijdens teambijeenkomsten vormen zodoende een mooi concreet verbeterpunt als het om teamcommunicatie gaat. 

Vertrouwen als voedingsbodem voor open communicatie

De derde pijler is vertrouwen. Het onderlinge vertrouwen binnen een team is enorm belangrijk en fungeert als voedingsbodem voor open communicatie en een sfeer van feedback geven én ontvangen, kortom: gezonde werkrelaties. Wanneer het gaat over het vertrouwen binnen het team, heb je als manager een voorbeeldrol. Wanneer je als manager vertrouwen geeft, dan krijg je dit ook terug van je team. De Nederlandse manager lijkt zich hier bewust van te zijn: 85 procent vindt dat ze voldoende blijk van vertrouwen geven naar hun teamleden. Opvallend is dat een deel van de managers (15%) sinds het thuiswerken regelmatig controleert of zijn team wel aan het werk is. Door dit te doen, straal je echter uit dat je onvoldoende vertrouwen hebt in jouw team. En dat kan funest zijn voor de teamspirit.

Werken aan teamspirit is een continuproces

Managers in Nederland zijn zich bewust van hun aandeel in de sfeer binnen hun team. Ze pakken hun verantwoordelijkheid wanneer het gaat om motivatie, communicatie en vertrouwen. Er ligt wel een addertje onder het gras. Veel managers maken er pas werk van wanneer er haperingen ontstaan binnen het team. Denk aan spanningen of conflicten tussen de teamleden. Terwijl volgens onderzoek blijkt dat een proactieve aanpak veel effectiever is om een goede sfeer binnen het team te waarborgen en om de saamhorigheid te bevorderen.

Voorkomen is beter dan genezen. Om dit te realiseren, is het dus belangrijk om als manager regelmatig aandacht te besteden aan de teamspirit. Je kunt dit op verschillende manieren doen. Laat medewerkers eens meedenken over de sterktes en mogelijke valkuilen binnen het team. Of ga het gesprek met elkaar aan over welke waarden er aan de basis van de onderlinge samenwerking liggen. Ga discussies over je eigen rol als manager hierbij ook niet uit de weg. Dit kan een goede manier zijn om inzicht te krijgen in hoe teamleden vinden dat jij je rol invult en wat ze van jou als manager verwachten. Met deze feedback bevorder je de positieve verbinding tussen teamleden onderling én tussen hen en jou als hun manager.

Gepost door Rob Rijbroek

Rob Rijbroek is zijn hele carrière al werkzaam in het onderwijs en inmiddels ook geruime tijd in managementfuncties. Zijn passie voor onderwijs en voor het vak managen komen in zijn rol als directeur bij ISBW bij elkaar. In zijn werk is hij altijd op zoek naar innovatie om onderscheidend te zijn in de markt. Ook de ontwikkeling van medewerkers staat voor Rob centraal, natuurlijk altijd gepaard met plezier.

Laat een opmerking achter.