Een leven lang inzetbaar? door Annet de Lange - Managementboek.nl

Annet de Lange – Een leven lang inzetbaar

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Afrekenen*
American Express
MasterCard
Visa
Maestro
Ondersteunde creditcards: American Express, MasterCard, Visa, Maestro
 
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Samenvatting

Duurzame inzetbaarheid is voor HR en in Nederland een belangrijk thema geworden. Aangezien we te maken hebben met almaar complexe uitdagingen en transities op een constant bewegende arbeidsmarkt. Onderwerpen als vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormen die zijn ontstaan. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met de toenemende tekorten van personeel in alle sectoren maar in het bijzonder zorg & welzijn en onderwijs.

Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werknemer bewustmaken van het belang van het bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan en verder op weg helpen met het doorgronden van het thema. We leveren samen met veel verschillende auteurs een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

In het boek geeft Annet de Lange aandacht voor 15 onderwerpen:

 1. Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
 2. Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
 3. Welke wet- en regelgeving of initiatieven met sociale partners zijn van belang in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid?
 4. Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren (in termen van goed of slecht)?
 5. Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
 6. Wat weten we uit eerder onderzoek over het thema duurzame inzetbaarheid?
 7. Wat is de rol van humanresourcemanagement en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers?
 8. Welke rol kan ‘job crafting’ spelen in het duurzaam inzetbaar houden van werkenden?
 9. Wat zijn mogelijke doorwerkroutes voor 65-plus werknemers en welke activiteiten ondernemen zij in hun vrije tijd?
 10. Participatiewet: wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van sociaal ondernemers?
 11. Wat kunnen we leren uit ‘best practice’-voorbeelden van VNO-NCW, AWVN, Achmea, Preventned, Lifeguard, Nationale Nederlanden, gemeente Den Haag, Radboudumc en Loyalis?
 12. Hoe ziet een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid eruit?
 13. Vitaliserend leiderschap en vitaliteitsmanagement: wat is het precies?
 14. Hoe weerbarstig is de praktijk?
 15. Zijn er speciale aandachtspunten voor kwetsbare werknemers?

Het boek is geschreven voor met name werkgevers, (lijn)managers en personeelsfunctionarissen. Maar ook voor de individuele werknemer zelf of de werkzoekende is het een bron van informatie die kan helpen bij het bewaken en verder vormgeven van de duurzame inzetbaarheid gedurende de gehele loopbaan. Bovendien is het ook geschikt voor hbo- of wo-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van hun studie, of er met het oog op hun toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen gaan.

Voor de zomerboekenactie van HRcommunity is er gekozen voor de versie met het werkboek, dat naast de hoofdstukken uit het handboek te gebruiken is voor toepassing in de praktijk. Jij kunt daarom zowel in het handboek als in het werkboek veel praktische tips vinden over relevante interventies, ‘best practices’ en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het handboek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk de theoretische inzichten weer te geven en ‘evidencebased’ gegevens uit de praktijk te bundelen. Het werkboek sluit aan op de thematieken uit het handboek en geeft jou als lezer handvatten om de opgedane kennis en inzichten in het werk toe te passen.