Kennisupdate Projectmatig werken

Kennisupdate Projectmatig werken

Korting voor
Basis en Premium Leden
Op Locatie
Organisator: SDO Opleidingen
Prijs: 990,00
SDO Opleidingen

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde, en dus ook voor projectmatig werken. Het is namelijk praktisch  relevant om een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering voor projectmanagement te hanteren.

Aan de hand van de Cubrix volgt een tour de horizon langs de type projecten, afgestemd op de verschillende niveaus van complexiteit van de tijdelijke opgaven. Per type komt de relatie tussen de projectopdrachtgever en de projectopdrachtnemer aanbod, de stijl van leiderschap, de wijze van besluitvorming en communicatie, de benodigde kwaliteiten van de projectteamleden en de wijze van monitoring van de voortgang.

SDO biedt een projectcontext scan aan om de mate van complexiteit te bepalen. Support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Projectmatig werken

Het bedrijfskundig deelgebied ‘projectmatig werken’ wordt eveneens vanuit een fasegewijs perspectief benaderd. Cruciaal hierbij is de complexiteit van een tijdelijke opgave en de context van het project

Onderzoek en ervaring leert dat de gangbare wijze van projectmatig denken en werken onvoldoende recht doet aan de complexiteit van veel projecten. De dikwijls wettelijk voorgeschreven, op beheersing gerichte, lineair gefaseerde aanpak ontbeert de ruimte en de vrijheidsgraden om complexe projecten effectief te realiseren.

Projecten zijn per definitie tijdelijk en hebben helder omschreven doelstellingen. Als de realisatie goed planbaar is dan volstaan (‘blauwe’) projectmanagementmethoden, zoals het bekende PRINCE II. Daarbij is het van belang om goed in te schatten of een project lineair te plannen en (stap voor stap) uit te voeren is, en waarbij dus alles van tevoren bekend is zoals in een controled environment.

In het tweede type projecten is het doel duidelijk, maar de haalbaarheid moet nog beproefd worden. Als dus nog leerervaring opgedaan moet worden in de loop van het project, dan moet de organisatie voortschrijdend inzicht kunnen inpassen. Agile speelt hier goed op in.

Als diverse stakeholders betrokken en tegengestelde belangen in het geding zijn is weer een ander aanpak en besturing nodig. Deze doet beroep op de sociale vaardigheden van de leiding en de projectleden om verbinding te onderhouden en draagvlak gedurende het project het handhaven. Immers als stakeholders weglopen kunnen ze het project frustreren. Dan is voortdurend draagvlak nodig voor iedere stap in het project.

In het meest complexe projecttype hebben de stakeholders alleen de uitdaging herkend en geaccepteerd, maar de belangen, doelen en de aanpak moeten nog ontwikkeld worden. Het formuleren van de gemeenschappelijk projectdoelstellingen – in een context gekenmerkt door meerduidigheid en ambiguïteit – is hierbij de eerste opgave Dit noemen we een meshwork of vlechtwerk. Deze projectvorm, afgestemd op een hoge mate van complexiteit, dwingt tot het voortdurend itereren van acties en beslissingen.

De context bepaalt dus welke benadering, welke kwaliteiten, welke middelen, welke besluitvormingsproces en welke projectmanagementstijl nodig is om een project succesvol te (helpen) realiseren.

 

  • Duur 1 jaar toegang online kennisplein
  • Vorm Kennisupdate
  • Studiebelasting 1 a 2 uur per week
  • Studiepunten 06 ECTS
  • Certificatie HBO certificaat of certificaat van deelname

De opleidingsdagen zijn in Maassluis en Amsterdam en binnenkort ook in Alkmaar. De masteropleiding is in Doorn, en Ede en Rotterdam.

Word basis of premium lid en krijg een unieke kortingscode voor SDO Opleidingen

Ook Interessante Kalender

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

HRfestival Magazine

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE