Coronacrisis

Het coronavirus heeft grote impact op organisaties en hun medewerkers.
De komende periode vind je tips, wetenswaardigheden, inspiratie en meer in deze collectie. Uiteraard melden we het ook zo spoedig mogelijk als er nieuws is.

arbeidsrecht Coronacrisis Coronavirus

Corona update: actuele situaties.

Als werknemer door werkgever preventief wordt thuisgelaten, heeft hij dan recht op loon? Ja. Mag werknemer die niets mankeert zelf beslissen preventief thuis te blijven? Nee, behalve bij gegronde vrees voor besmetting op het werk. […]

arbeidsrecht Coronacrisis Coronavirus

Coronavirus. Plichten van werkgever en werknemer

Moet werkgever iets doen? Ja. Medewerkers informeren over symptomen, wijzen op hygiënevoorschriften, zorgen voor een veilige werkomgeving. Mag werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting? Nee, behalve als er goede grond is voor die vrees. Wat […]

Uitzendbranche ziet trend en ontwikkelingen vaak als eerste
Coronacrisis interview uitzendwerk

Uitzendbranche ziet trends en ontwikkelingen vaak als eerste

Dit gesprek is met Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzend-ondernemingen, ABU. En gaat over hoe de coronacrisis invloed had op het uitzendwerk en welke rol uitzenden op de toekomstige arbeidsmarkt zal hebben.