HR-manager | TSN Thuiszorg via Rieken & Oomen

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk.
Verloopt op: 11/09/2022
Functie: HR-manager
Salaris: € 7.081,-
Dienstverband: Bepaalde tijd
Aantal uren: 32-40
Opleidingsniveau: HBO/WO
Branche/sector: Gezondheidszorg | Welzijn
Plaats: Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Organisatie: TSN Thuiszorg via Rieken & Oomen
Vervaldatum: 11/09/2022

HR-manager

De functie
Voor de HR-manager is een belangrijke rol weggelegd om de ambities van de directie te vertalen naar de organisatie en wat daarvoor nodig is op het vlak van leiderschap, (HR)werkprocessen en vakmanschap. In de rol van HR-manager adviseert zij/hij de directeur en het MT over het strategisch HR-beleid en organisatievraagstukken. Als business partner is zij/hij van nature geïnteresseerd in de dienstverlening van TSN en stelt zij/hij zich op als stevige sparringpartner. Hiervoor is een heldere visie op HR, passend bij het continue verbeteren en de fase waarin TSN zich als organisatie begeeft. Naast visie beschikt de ideale kandidaat ook over ervaring met het (mede) realiseren van modellen voor het adequaat aansturen van de organisatie, het vertalen daarvan naar de medewerkers van het primaire zorgproces, de leidinggevenden en de ondersteunende diensten.

Vanuit die ervaring levert de HR-manager een actieve bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het strategisch meerjarenplan en van het HR-beleid binnen TSN. Speerpunten daarbij zijn onder andere meer medewerkergericht werken – met oprechte aandacht voor de huidige én potentiële medewerkers – duurzame inzetbaarheid/ziekteverzuim, strategische personeelsplanning, het functiehuis en het verbinden van medewerkers aan de organisatie als goed en aantrekkelijk werkgever.

De HR-manager schakelt tussen strategisch en tactisch niveau, maar schuwt ook de operatie niet. Het behouden van het overzicht, sturen op resultaten en het bewaken van de voortgang van HR-projecten, is daarbij heel belangrijk. Als leidinggevende heeft de HR-manager oog voor balans tussen autonoom functioneren en het samen optrekken met de medewerkers. Dit geldt ook voor het functioneren in MT-verband en in de samenwerking met de directeur waarbij een open houding en een transparante (management-) informatieverstrekking het uitgangspunt is.

Samen met de directeur en het MT bevordert de HR-manager een klimaat dat integraal benaderen van (organisatie)vraagstukken stimuleert. Waarbij de medewerkers de ruimte krijgen om de zorgdienstverlening die aansluit op de cliënten, te organiseren. Het nemen van verantwoordelijkheid, vakmanschap, blijven leren en samen werken aan verbetering zijn daarin belangrijke competenties. Zij/hij toont daarbij voorbeeldgedrag door te prioriteren, focus aan te brengen en medewerkers aan te spreken op resultaat en ontwikkeling. De HR-manager gaat voor in de doorontwikkeling van de HR-functie zelf en is daarbij helder over de rol die zij/hij daarin neemt vanuit de speerpunten en wat daarin gerealiseerd moet worden. Zij/hij heeft samen met de directeur en de bestuurssecretaris een actieve rol in de constructieve samenwerking met de ondernemingsraad.

Een multidisciplinaire (netwerk)organisatie die er is voor zowel haar cliënten, als bewoners maar ook voor haar medewerkers, is en blijft een belangrijke randvoorwaarde, alsmede het blijven borgen en continu verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. In dit verband heeft de HR-manager de volgende opdracht:

 • Een stevige externe vertegenwoordiging in voor TSN relevante netwerken.
 • Werkt gericht vanuit het dienstverleningsconcept zoals verwoord in het strategisch meerjarenplan.
 • Toont de organisatie proactief de meerwaarde van HR.
 • Brengt de HR-medewerkers samen op inhoud.

Het profiel
De ideale kandidaat voelt zich thuis in een multidisciplinaire (netwerk)organisatie en heeft kennis van de zorg, of is in ieder geval bereid om zich te verdiepen in het complexe speelveld van de (thuis)zorg. Centraal staat een sterk ontwikkelgerichte en motiverende persoon die op basis van natuurlijk en coachend leiderschap anderen weet mee te nemen in de gekozen richting, die gericht is op de lange termijn.
De HR-manager is tevens in staat om op basis van een goed ontwikkelde sensitiviteit de directeur en het MT in genoemde ontwikkeling mee te nemen en te committeren.

Een goed oor voor de wensen ten aanzien van een toekomstbestendige organisatie en een scherpe doorvertaling naar (HR)doelstellingen voor de organisatie horen daarbij. Omdat de kwaliteit van de in- en externe samenwerking van cruciaal belang is voor het effectief functioneren, is het belangrijk dat de HR-manager een zichtbare en aanspreekbare netwerker is, die samenwerking met de partners in het sociaal-, c.q. zorgdomein urgent maakt en een warm hart toedraagt.

Om succesvol invulling te kunnen geven aan deze complexe en intensieve functie zijn de bovengenoemde eigenschappen heel belangrijk. Echter de uitdaging in deze rol ligt vooral in het bieden van balans op de volgende domeinen:

Aanvoeren én anderen laten schitteren
Collega’s laten schitteren en in hun kracht zetten maar ook zelf op de voorgrond treden en tijdig (bij)sturen of helderheid scheppen wanneer de situatie daar om vraagt.

Interne én externe oriëntatie
Is zich bewust van de krachten en behoeften binnen en buiten de organisatie en weet afspraken en opgaven te formuleren die realiseerbaar zijn voor de organisatie. Is in staat om al langer lopende HR-projecten verder te brengen (implementatiekracht).

Authentiek én aanpassend vermogen
Is zelfbewust en benoemt zaken. Durft nieuwe werkwijzen te introduceren en weet de daarvoor benodigde mensen in te schakelen. Maar heeft ook gevoel voor tempo en timing op grond waarvan hij/zij schakelt, vertraagt of juist druk zet.

Onderzoeken én waar nodig sturen
Bevordert de verkenning van behoeften en analyse van mogelijkheden, maar stuurt wanneer besluitvorming achterwege blijft.

Analytisch vermogen én empathie
Weet snel tot de kern van een vraagstuk te komen, heeft overzicht en kan informatie goed overbrengen. Voelt aan wanneer er onderliggende problematieken spelen en maakt deze bespreekbaar.

Daadkracht én terughoudendheid
Een verbinder in en voor de organisatie. Die oog heeft voor behoeften en veranderingen en signaleert wat TSN nodig heeft. Er is daadkracht nodig om de organisatie mee te nemen in een leerklimaat door het stimuleren van experimenten en acceptatie, maar ook terughoudendheid wanneer belangen, verhoudingen en risico’s dat vragen.

Functie-eisen
In een complexe (netwerk)organisatie die een volgende stap in haar ontwikkeling maakt, zijn er een aantal specifieke kernkwaliteiten voor de HR-manager te benoemen:

 • Meer aandacht voor het ‘hart’ van de organisatie om zo intrinsieke motivatie en verbinding te creëren bij medewerkers, als belangrijke basis voor veranderingsbereidheid.
 • Een mensen-mens: aandacht, vanuit vertrouwen, voor eigenaarschap, gedrag en leiderschap.
 • Ervaring in de zorg is geen vereiste, wel bereidheid om zich te verdiepen in de zorg.
 • Ervaren in het (bege)leiden van organisatieontwikkeling en het bouwen van (multidisciplinaire) teams.
 • Goede balans in inhoudelijk, proces, en resultaat gedreven werken.
 • Hbo-/wo-werk- en -denkniveau.
 • Minimaal vijf jaar werkervaring in een leidinggevende functie.
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig werken.
 • Interesse in zorginnovaties en procesoptimalisering.

Competenties

 • Verbinden (relatiegericht).
 • Proactief.
 • Resultaatgericht.
 • Stevige procesoriëntatie.
 • Omgevingsbewust.
 • Uitstekende contactuele en sociale eigenschappen.

Persoonlijkheid
De HR-manager van TSN is energiek en werkt graag samen aan opgaven en vraagstukken zonder het daarbij over te nemen. Zij/hij is een stevige en mensgerichte persoonlijkheid met een open blik; toegankelijk en positief, met focus op relaties, (werk)processen en resultaten. Zij/hij begrijpt wat er in de zorg speelt en/of kan zicht dit snel eigen maken.

Arbeidsvoorwaarden
Een boeiende uitdaging in een groeiende organisatie. Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de intentie om bij wederzijdse tevredenheid te verlengen voor onbepaalde tijd. Een salaris conform FWG 70 van de cao VVT (max € 7.081,00 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Daarnaast 8% vakantiegeld en een ruime verlofregeling van bijna 30 dagen op basis van een fulltime dienstverband. 8,33% eindejaarsuitkering en de mogelijkheid om je werktijden flexibel in te delen. Een leaseauto en een laptop en telefoon in bruikleen. Een collectiviteitskorting op de zorgverzekering en aanvullende opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren
TSN laat zich bij de werving & selectie ondersteunen door Marcella Rijkschroeff, senior-adviseur en partner bij Rieken & Oomen. Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Marcella Rijkschroeff.
Marcella is bereikbaar via telefoonnummer 030-293 01 44.

Het streven is de procedure af te ronden vóór 1 november en de nieuwe HR-manager zo snel mogelijk te laten starten.

Uw sollicitatie ontvangen we graag vóór 11 september via het sollicitatieformulier op onze website. Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer
Ook Interessante Vacature

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

HRfestival 2023

Winnaars HRtop100 2023

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Strategisch P&O Adviseur (Beleid) | Gemeente Krimpenerwaard

Boek

Superkrachten - Creëer eigenaarschap en laat je organisatie werken -

Superkrachten – Creëer eigenaarschap en laat je organisatie werken

Kalender

Tuesday Talk #9: Sustainable HR bij Swapfiets

Whitepaper

Grip en zicht op je flexpool

Grip en zicht op je flexpool