Stichting BOOR

Senior HR-Adviseur Primair Onderwijs Stichting BOOR
Rotterdam, 40 uur

Algemeen
Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omgeving. In totaal zijn er 78 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven met ruim 3.600 medewerkers. Het onderwijs van Stichting BOOR is eigentijds, uitdagend en van hoge kwaliteit met als doel kwalificatie, socialisatie en identiteitsontwikkeling voor elke leering.
Stichting BOOR werkt vanuit haar missie om maximale kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.
Met als motto: Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.

Daarbij handelt men vanuit de volgende kernwaarden:

 • Maximale talentontplooiing.
 • Actieve pluriformiteit.
 • Nieuwsgierigheid, betrokken en toekomstgericht.
 • Naleving van kinderrechten.
 • Sterke binding met de samenleving.

Binnen stichting BOOR is de afdeling HR in 2017 volledig geïnsourcet. Dit betekent dat er een compleet nieuw team aan de slag is gegaan om HR vorm en inhoud te geven. Naast aandacht voor de infrastructuur en het inrichten van processen is de afgelopen jaren ook veel aandacht uitgegaan naar verzuimbegeleiding.
Ondertussen staat er een hecht team van enthousiaste professionals die graag met elkaar gaan voor het teamresultaat, waarbij humor, en niet praten, maar doen voorop staan.
De afdeling staat nu op het punt om samen met de overige diensten van BOOR Services de organisatie verdergaand te ondersteunen bij de beweging naar een nog meer professionele organisatie.

Uitdaging
Als senior HR-adviseur binnen BOOR Services lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de HR-dienstverlening en daarmee de professionalisering van de gehele BOOR organisatie. Aan uitdagingen voor de HR-professional geen gebrek, met ruimte om ook echt het verschil te maken. Waarbij lef, creativiteit en daadkracht wordt gezocht!

Je acteert in deze rol op operationeel, tactisch en strategisch niveau maar altijd vanuit verbinding met je klant.
Kortom een mooie kans om je verder te verdiepen in de onderwijssector en bij te dragen aan het realiseren van goed onderwijs en daarmee kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam.

De functie
Als ervaren HR-professional met aantoonbare affiniteit voor veranderprocessen binnen organisaties, ben je een sparringpartner en coach voor je HR-collega’s en je interne klanten. Naast dat je ook operationele HR-vraagstukken oppakt, vertaal je organisatievraagstukken naar concernbrede thema’s en kom je, in gesprek met schoolleiders, onderwijskwaliteit en HR, tot een advies voor het BOOR-beleid dan wel een bepaalde aanpak die leidt tot agendering van het vraagstuk. Je schakelt soepel op inhoud en proces.

Als lid van het multidisciplinaire kernteam voor de focusscholen ben je samen met je collega van onderwijskwaliteit en de bovenschoolse directeur verantwoordelijk voor het realiseren van een professionele cultuur binnen de scholen. Je gaat aan de slag met veranderkundige vraagstukken en adviseert de schoolleiding over hun rol daarbinnen.

Verder heb je aandacht voor het functioneren van teams, de ontwikkeling van medewerkers, het inrichten en uitrollen van de nieuwe gesprekscyclus, mede vorm en inhoud geven van het MD-beleid, maar ook zaken als verzuim en dossiervorming. Niet alleen analyseer en adviseer je over de te nemen stappen, maar je levert ook een concrete bijdrage aan de oplossing.

Richting de schooldirecteuren spiegel je proactief en ben je duidelijk in je advies. Houdt de regie en stelt heldere doelen op de ingezette acties.

Je pakt een voortrekkersrol in het verder professionaliseren van HR en neemt je collega’s mee in de beweging naar strategisch adviseren.
Daarnaast heb je heldere en verfrissende ideeën over een eigentijds HR-beleid en weet deze samen met collega’s om te zetten in passend beleid. Als ervaren projectleider neem je daarin het voortouw. Je bent gewend ondernemend te acteren binnen een bestuurlijk politieke context.

De afdeling HR bestaat uit een hoofd HR met daaronder drie teams. HR-support met daarbinnen onder andere de salarisadministratie en personeelsadministratie en managementondersteuning. HR-Advies en Beleid met daarin de HR-adviseurs, en een aantal beleidsadviseurs, en BOOR Werkt; verantwoordelijk voor de inzet en omvang van de vervangingspool met leraren en recruitment binnen BOOR.

Als senior HR-adviseur werk je nauw samen met vier HR-adviseurs die actief zijn binnen het Primair onderwijs.

Functie-eisen
Wij vragen een senior HR-adviseur die gericht is op samenwerken, oprecht geïnteresseerd is in de ander en gewend is feedback te geven en te ontvangen.
Aanvullend:

 • Beschikt over hbo-/academischwerk en denkniveau op het gebied van Personeel en Organisatie.
 • Beschikt als HR-professional over ruime ervaring binnen een kennisintensieve organisatie.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en projectmatig werken.
 • In staat verbanden te leggen en regie te voeren.
 • Gevoel voor verhoudingen binnen een dynamische en complexe omgeving.

Competenties
Om de functie op adequate wijze uit te voeren, is het belangrijk om te beschikken over de volgende competenties:

 • In staat hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen.
 • Daadkracht en lef.
 • Proactief en creatief.
 • Transparant en flexibel.
 • Humor en enthousiast
 • Gestructureerd en stressbestendig.
 • Organisatiesensitief en analytisch.
 • Communicatief sterk, verbaal en non-verbaal.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een aanstelling van 40 uur per week (32 uur is ook mogelijk) voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 11 of 12 (cao-vo) afhankelijk van ervaring en definitieve vaststelling van het functiehuis. Stichting BOOR heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de organisatie uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.

Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en benoemingsadviescommissie (BAC).
Voor meer informatie over het profiel of de procedure kan je contact opnemen met Rob Maréchal via telefoon-nummer 043-3219607.

Solliciteren
Jouw sollicitatie ontvangen wij graag voor 23 mei, via het online sollicitatieformulier.

To apply for this job please visit ltpx.nl.

Avatar

Gepost door HRcommunity

De redactie van HRcommunity brengt de meest interessante content, events, interviews voor HR-professionals samen.