Of anders gezegd: Hoe bereik je PostTraumatische Groei (PTG)?

In de vorige blogs is ingegaan op wat nu eigenlijk PTG is en dat je door PTG te realiseren sterker wordt dan voor de gepasseerde ‘ellende’ in je leven. Ook werd duidelijk dat dit veel te maken heeft met PsyCap (psychologisch kapitaal zoals optimisme, veerkracht, zelfvertrouwen en hoop). Daarnaast is duidelijk geworden wat je als HR-professional kunt met kennis over PTG. In deze laatste blog wordt ingegaan op hoe PTG te realiseren is.

PTG realiseren vraagt vakwerk én hulp van de omgeving

Het begeleiden van mensen richting PTG vergt kennis en kunde met betrekking tot psychologische en emotionele processen van mensen die ‘in zwaar weer’ zitten. Ook de omgeving kan een stevig steentje bijdragen aan het realiseren van PTG. Onderstaande drie punten zijn daarbij belangrijk.

1. Vergroot de kennis over PTG

Het delen van kennis over PTG kan al een groot verschil maken. De term PostTraumatische StressStoornis (PTSS) kent vrijwel iedereen, maar PostTraumatische Groei (PTG) is veel belangrijker. Toch kent vrijwel niemand die term. En onbekend maakt onbemind. Door simpelweg mensen te vertellen dat er zoiets als PTG bestaat, worden hun mogelijkheden al groter. Ze beschikken dan ook meteen over een veel positiever perspectief waarop ze zich kunnen richten en je activeert de onderzoeksdrang door hoop.

Het is overigens van belang om de pijn niet te bagatelliseren. Want elke ingrijpende gebeurtenis verwerken, is een pittig en pijnlijk proces. Besef van het bestaan van PTG activeert kracht, waardoor het uiteindelijke resultaat verrijking is en alles dus positief uitpakt.

2. Leren met emoties om te gaan

Vaak wordt er gepraat over emoties en gevoelens, maar dat is iets anders dan die adequaat uiten. Het is belangrijk dat emoties echt geuit worden. Dit zonder dat het tot melodrama wordt verheven. 

Negatieve emoties worden vaak als onwenselijk geduid en dan onderdrukt. Voorbeeld: bij verontwaardiging over iets oneerlijks mag je dat uiten in passende vorm gezien die omstandigheden (bijvoorbeeld even mopperen). Doe je dat niet, dan stapelen diverse gebeurtenissen zich op en ontstaat op den duur een keer een absoluut niet passende im- of explosie.

3. Aandacht voor krachten, talenten, vaardigheden en hulpbronnen

Op de manier waarop traditioneel gezien psychische klachten behandeld worden, ligt de focus vooral op problemen, beperkingen en tekortkomingen. In zijn algemeenheid wordt zowel in de professionele wereld als door ‘het publiek’ aangenomen dat mensen met psychische klachten blijvend kwetsbaar zijn. En ‘de behandeling is geslaagd’ als de klachten zo ver mogelijk verminderd zijn. De aanvankelijke zogenaamde restklachten worden te veel beschouwd als eindresultaat. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook veel bij burn-outklachten. Veelal wordt mensen die een burn-out hebben gehad, ingeprent vooral hun grenzen te blijven bewaken.

Maar door alleen naar de problemen, beperkingen en tekortkomingen te kijken, mis je de helft van het speelveld. Het is juist belangrijk om te onderzoeken wat de krachten, talenten, vaardigheden en hulpbronnen zijn. En hoe kunnen die versterkt worden?

Het is belangrijk dat de omgeving de krachten, talenten en vaardigheden blijft benoemen en vooral ook de ontwikkeling die je daarin bemerkt.

Tot slot

Kennis van PTG opdoen is dus van cruciaal belang voor de HR-professional. Het biedt interessante mogelijkheden op het gebied van onder andere beleid, professionalisering, verzuimbeleid, werving en selectie en cultuur.

Wil je alvast een beetje nader kennismaken met PTG? Dan kun je op onze website de PTG Vragenlijst invullen.


Literatuur

  • Bannink, F. (2014). Posttraumatisch succes. Amsterdam: Pearson
  • Tedeschi, R., Shakespeare-Finch, J., Taku, K. & Calhoun, R. (2018). Posttraumatic Growth, Theory, Research and Applications. New York: Routledge
  • Semeijn, J., van Ruysseveldt, J., Vonk, G., van Vuuren, T., In flight again with wings that were once broken; effects of post-traumatic growth and personal resources on burnout recovery, International Journal of Workplace Health Management, In press

Dit artikel is geschreven door Greet Vonk en Anja Jongkind. Zij werken sinds 2013 samen binnen Et Emergo, waar ze zich richten op PostTraumatische Groei. Anja werkte in haar praktijk als therapeut en later als coach al vanuit deze uitgangspunten.

Gepost door Greet Vonk

Greet Vonk werkt sinds 2013 samen met Anja Jongkind binnen Et Emergo en ze hebben PTG Coaching ontwikkeld. Zij schreven ook samen het bestseller boek 'PostTraumatische Groei - Sterker door ellende'. Daarnaast geven ze workshops, lezingen, inspiratiesessies en trainingen op het gebied van PostTraumatische Groei. Greet deed een wetenschappelijk onderzoek betreffende PostTraumatische Groei. Ze deed een wetenschappelijk onderzoek betreffende PostTraumatische Groei (PTG). Haar publicatie is geplaatst in het International Journal of Workplace Health Management onder de publicatienaam: 'In flight again with wings that were once broken; effects of posttraumatic growth and personal resources on burnout recovery.'

Laat een opmerking achter.