Podcasts

Ben je even niet in de gelegenheid of stemming om te lezen en luister je liever een podcast? Dan ben je op deze pagina aan het juiste adres. Hier vind je onze podcast collectie.
Selecteer op thema en vind je podcast.

Filters
Reset
Filters
Podcast

#30 Over de kracht van emoties en hoe je die hanteert

In deze 1e aflevering na de zomer duiken we meteen het diepe in. Het boek 'Omarm je emoties' van Ronald J. Frederick (vertaald door Rogier Poels) vormt de aanleiding voor een 'deep dive'. De schrijvers (beiden actief als psycholoog/therapeut) leggen uit hoe wij onze cognitie steeds meer de boventoon laten voeren en onze emoties - die juist zo behulpzaam kunnen zijn - wegdrukken. Met alle gevolgen voor onze (mentale) gezondheid.
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H15: Pensioen, pensioenontslag en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H15: Pensioen, pensioenontslag en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In dit hoofdstuk praten we over het pensioen en wat daarbij komt kijken, zoals de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement. We bespreken de belangrijkste verplichtingen van de werkgever en informeren u over het pensioenontslag en doorwerken na de AOW-­gerechtigde leeftijd. Ten slotte gaat we in op de Wet toekomst pensioenen (inwerkingtreding naar verwachting 1 juli 2023).
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H13: Het einde van de arbeidsovereenkomst
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H13: Het einde van de arbeidsovereenkomst

In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke mogelijkheden een werkgever heeft om de arbeidsovereenkomst beëindigen. We bekijken wanneer een (fictieve) opzegtermijn van toepassing is en welke opzegverboden van toepassing kunnen zijn in bepaalde situaties.
Podcast

#29 Familie aan de coachtafel

Ook in werkgerelateerde coaching komt iemands familie soms (figuurlijk) mee naar de coachtafel. In de persoon zelf, door de invloed van ouders, opvoeding, afkomst. Maar ook in de omstandigheden van een coachee (diens zorg voor een gezin of voor familieleden). Vastlopers die in de privé setting ontstaan, komen simpelweg mee naar het werk en zijn daarom onderwerp van het coachgesprek. Hoe dan precies... luister maar!
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H9: Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H9: Ziekte en arbeidsongeschiktheid

In dit hoofdstuk behandelen we ziekte in arbeidsrechtelijke zin. We bespreken onder andere loondoorbetaling tijdens ziekte, de no-riskpolis en re-integratieverplichting van de werknemer. En welke mogelijkheden heb je als werkgever om het dienstverband van een zieke werknemer te ontbinden?
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H8: Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijdenwet
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H8: Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijdenwet

In dit hoofdstuk behandelen we het verschil tussen de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. We benoemen welke verplichtingen een werkgever heeft op grond van de regelgeving rondom arbeidsomstandigheden. We bespreken de PSA en de verplichtingen uit de Arbeidstijdenwet, alsook de risico's wanneer de wetgeving niet goed wordt nageleefd.
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H7: Vakantie en verlof
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H7: Vakantie en verlof

In dit hoofdstuk komt de opbouw van vakantiedagen ter sprake. Wat zijn de regels voor zieke werknemers en wie bepaalt wanneer een werknemer vakantiedagen opneemt? We bespreken de geldigheidsduur van vakantiedagen en de wettelijke vormen van bijzonder verlof. En mag een werkgever een verzoek tot bijzonder verlof weigeren?
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H6: Wijziging van arbeidsvoorwaarden en instructierecht werkgever
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H6: Wijziging van arbeidsvoorwaarden en instructierecht werkgever

In dit hoofdstuk bespreken we op welke manieren arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. We informeren je over de positie van de ondernemingsraad en over het instructierecht van de werkgever. Je vindt terug welke acties een werkgever kan ondernemen als gegeven instructies niet worden opgevolgd.
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H5: Privacy in het arbeidsrecht
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H5: Privacy in het arbeidsrecht

In dit hoofdstuk informeren we je over persoonsgegevens. Wat valt hieronder en hoe mogen persoonsgegevens worden verwerkt? Wat zijn jouw plichten als werkgever en welke rechten hebben werknemers? We bespreken hoe een werkgever met persoonsgegevens in personeelsdossiers zou moeten omgaan en welke consequenties het heeft als een werkgever niet voldoet aan de AVG.
Podcast

#26 Over de 5 belangrijkste stappen in stresscoping

Coping slaat op alle ideeën en acties die we gebruiken om een bedreigende situatie behapbaarder te maken. Ongezonde stress door werkdruk kan zo'n bedreigende situatie zijn. Bij stresscoping is het verstandig om allereerst een keuze te maken tussen probleemgerichte of emotiegerichte coping. Als je de 5 belangrijkste stappen in stresscoping doorloopt dan wordt dat behapbaar maken een stuk gemakkelijker.
Filters
Reset
Reset
Zoek plaatsnaam...
Generic filters

Selecteer meest gezochte plaatsnaam: Amsterdam's-GravenhageRotterdamUtrechtHaarlem

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

HRfestival Magazine

Partners