Diversiteit & inclusie

“Een diverse mix van stemmen leidt tot betere discussies, beslissingen en resultaten voor iedereen.” – Sundar Pichai, CEO van Google. Je zult hier content vinden met onderwerpen als: diversiteitsbeleid, inclusief werkgeverschap, generaties, kansengeleidheid, D&I beleid en inclusie

Artikel

De do’s en don’ts van een voorkeursbeleid

Iedereen verdient een eerlijke kans op een baan. Maar hoe zorg je ervoor dat vrouwen net zoveel kans hebben om aangenomen te worden als mannen in een werkomgeving waar vrouwen structureel zijn ondervertegenwoordigd? Hoe kun je als werkgever verschil maken door vrouwen een voorkeursbehandeling te geven bij de in- en…
Gendergelijkheidgenderstereotypenvoorkeursbeleid
Artikel

Genderstereotypen obstakel voor de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende posities

Een aantal veel voorkomende obstakels belemmert de gelijke behandeling van vrouwen op het werk: zwangerschap en pril moederschap, ongelijke beloning, en seksuele intimidatie. Ook gaan we in op de rol van deeltijdwerk en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities. Al deze obstakels zijn met elkaar verbonden en genderstereotypen vormen…
doorstroomGendergelijkheidgenderstereotypen
50% van de medewerkers geeft aan wel eens te zijn gediscrimineerd tijdens de sollicitatieprocedure
Artikel

50% van de medewerkers geeft aan wel eens te zijn gediscrimineerd tijdens de sollicitatieprocedure

Uit gegevens blijkt dat meer dan de helft van de sollicitanten ervaring heeft gehad met discriminatie op de huidige arbeidsmarkt. Het is de taak van bedrijven om een inclusiever wervingsklimaat te creëren, zeker nu steeds meer internationaal talent zich aanbiedt op de arbeidsmarkt.
Discriminatie tijdens sollicitatieprocedureDiversiteit en inclusiviteitInternationaal talent
Artikel

Zwangerschap en werk: hoe zorg je ervoor dat het geen zorgen baart?

De zwangerschap van een medewerker betekent veel voor jou als werkgever. Je moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de zwangere tijdens en na de zwangerschap veilig en gezond kan werken. Ook mag een werkgever niemand een baan weigeren vanwege zwangerschap. En zijn er verschillende soorten verlof. Alles over zwangerschapsdiscriminatie, verplichtingen…
Gendergelijkheidgenderstereotypenvooroordelenzwangerschapsdiscriminatie
Artikel

Stereotypen en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer

Zwangerschapsdiscriminatie, ongelijke beloning, seksuele intimidatie en belemmerde doorstroom. Het zijn vier knelpunten die de volwaardige en gelijke arbeidsparticipatie van vrouwen in de weg staan. Het College voor de Rechten van de Mens geeft HR-professionals in een serie van zes artikelen tips en informatie om genderongelijkheid op het werk effectief en…
doorstroomGelijke beloningGendergelijkheidgenderstereotypenseksuele intimidatievoorkeursbeleidvooroordelenzwangerschapsdiscriminatie
Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid ter versterking van jouw Employer Branding
Artikel

Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid ter versterking van jouw Employer Branding

In dit artikel gaan we in op de vraag hoe werkgevers hun beleid op het gebied van Diversity, Inclusion en Equity kunnen verbeteren. Ook besteden we aandacht aan de voornaamste uitdaging voor organisaties op dit thema: het onderwerp zien als meer dan een invuloefening en het in plaats daarvan structureel…
diversiteitInclusieTop employerstop employers institute
Staat diversiteit ook op jouw agenda? Neem deze vier aspecten mee in je plan
Artikel

Staat diversiteit ook op jouw agenda? Neem deze vier aspecten mee in je plan

Meten, perspectief en dialoog zijn belangrijke aspecten van een strategisch diversiteitsplan, maar de impact op organisaties wordt nog groter door een bredere definitie van high performance. Eén die verder gaat dan bijdragen aan winstgevendheid en waarin ecologische – en maatschappelijke impact wordt meegenomen.
dialoogdiversiteitMetenperformanceperspectief

Coronacrisis

Het coronavirus heeft grote impact op organisaties en hun medewerkers. De komende periode vind je tips, wetenswaardigheden, inspiratie en meer in deze collectie. Uiteraard melden we het ook zo spoedig mogelijk als er nieuws is.
Filters
Reset

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

Partners