Arbeidsvoorwaarden & pensioen

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop de werknemer bij een werkgever werkt. De arbeidsvoorwaarden worden vooraf aan het dienstverband vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Er zijn in principe twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover de werknemer en werkgever altijd afspraken maken, zoals het loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen alle beloningen die bovenop het loon komen zoals een auto of laptop van de zaak, verlofregelingen en pensioen.

Artikel

Uurtarieven zzp’ers en gedetacheerden blijven achter bij cao-lonen

De uurtarieven van flexibel werkenden, zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders, zijn in 2023 gemiddeld 4,3 procent gestegen ten opzichte van 2022. Deze stijging blijft iets achter bij de ontwikkeling van de cao-lonen. Voor 2024 wordt een gemiddelde tariefstijging van één tot twee procent verwacht. Dit blijkt uit de…
DatafinanciënheadfirstLonen
Het nieuwe pensioenstelsel: Kansen voor de toekomst
Document

Het nieuwe pensioenstelsel: Kansen voor de toekomst

De nieuwe pensioenwet heeft een enorme impact op zowel werkgevers als werknemers.
Pensioenregelingen moeten worden aangepast aan de nieuwe spelregels. Dit heeft invloed op onder andere de pensioenpremie, maar ook het partnerpensioen gaat wijzigen. In het verleden werd pensioen gespaard in een grote pot, maar dit gaat verdeeld worden in individuele potjes.

communicatieduurzame inzetbaarheidgoed werkgeverschappensioen
Stappenplan voor Wet Toekomst Pensioenen
Document

In 9 stappen klaar voor de Wet toekomst pensioenen

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van toepassing. Het doel? Het Nederlandse pensioenstelsel bestendig maken voor uitdagingen in de toekomst. Werkgevers dienen na te denken over nieuwe pensioenafspraken met hun werknemers, wat een een flinke klus is met de nodige uitdagingen. Download het stappenplan en word in 9 stappen begeleid, van voorbereiding tot afronding.
Pensioenenpensioenstelselstappenplanwet toekomst pensioenwetten
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H15: Pensioen, pensioenontslag en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H15: Pensioen, pensioenontslag en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In dit hoofdstuk praten we over het pensioen en wat daarbij komt kijken, zoals de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement. We bespreken de belangrijkste verplichtingen van de werkgever en informeren u over het pensioenontslag en doorwerken na de AOW-­gerechtigde leeftijd. Ten slotte gaat we in op de Wet toekomst pensioenen (inwerkingtreding naar verwachting 1 juli 2023).
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H13: Het einde van de arbeidsovereenkomst
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H13: Het einde van de arbeidsovereenkomst

In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke mogelijkheden een werkgever heeft om de arbeidsovereenkomst beëindigen. We bekijken wanneer een (fictieve) opzegtermijn van toepassing is en welke opzegverboden van toepassing kunnen zijn in bepaalde situaties.
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H9: Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H9: Ziekte en arbeidsongeschiktheid

In dit hoofdstuk behandelen we ziekte in arbeidsrechtelijke zin. We bespreken onder andere loondoorbetaling tijdens ziekte, de no-riskpolis en re-integratieverplichting van de werknemer. En welke mogelijkheden heb je als werkgever om het dienstverband van een zieke werknemer te ontbinden?
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H8: Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijdenwet
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H8: Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijdenwet

In dit hoofdstuk behandelen we het verschil tussen de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. We benoemen welke verplichtingen een werkgever heeft op grond van de regelgeving rondom arbeidsomstandigheden. We bespreken de PSA en de verplichtingen uit de Arbeidstijdenwet, alsook de risico's wanneer de wetgeving niet goed wordt nageleefd.
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H7: Vakantie en verlof
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H7: Vakantie en verlof

In dit hoofdstuk komt de opbouw van vakantiedagen ter sprake. Wat zijn de regels voor zieke werknemers en wie bepaalt wanneer een werknemer vakantiedagen opneemt? We bespreken de geldigheidsduur van vakantiedagen en de wettelijke vormen van bijzonder verlof. En mag een werkgever een verzoek tot bijzonder verlof weigeren?
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H6: Wijziging van arbeidsvoorwaarden en instructierecht werkgever
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H6: Wijziging van arbeidsvoorwaarden en instructierecht werkgever

In dit hoofdstuk bespreken we op welke manieren arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. We informeren je over de positie van de ondernemingsraad en over het instructierecht van de werkgever. Je vindt terug welke acties een werkgever kan ondernemen als gegeven instructies niet worden opgevolgd.
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H5: Privacy in het arbeidsrecht
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H5: Privacy in het arbeidsrecht

In dit hoofdstuk informeren we je over persoonsgegevens. Wat valt hieronder en hoe mogen persoonsgegevens worden verwerkt? Wat zijn jouw plichten als werkgever en welke rechten hebben werknemers? We bespreken hoe een werkgever met persoonsgegevens in personeelsdossiers zou moeten omgaan en welke consequenties het heeft als een werkgever niet voldoet aan de AVG.
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H4: Niet-integer en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H4: Niet-integer en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

We hebben in de media veel voorbeelden voorbij zien komen de afgelopen tijd: Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. In dit hoofdstuk vindt u terug wat exact wordt bedoeld met niet-integer handelen en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Besproken wordt onder andere welk beleid wenselijk is en wanneer u als werkgever een onderzoek mag instellen naar een werknemer.
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H3: Gelijke behandeling
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H3: Gelijke behandeling

In dit hoofdstuk behandelen we waar en hoe het recht op gelijke behandeling in de wet is geregeld. Wanneer is er sprake van verboden onderscheid? We bespreken uitzonderingen en bewijslast, alsook wat er gebeurt als een werknemer stelt dat er verboden onderscheid wordt gemaakt.
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H2: Contractvormen in het arbeidsrecht
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H2: Contractvormen in het arbeidsrecht

In dit hoofdstuk wordt besproken in welke gevallen er sprake is van een arbeidsovereenkomst. We zetten de soorten arbeidsovereenkomsten op een rij en bespreken de verschillen met een overeenkomst van opdracht. Ook oproepovereenkomsten en payrolling komen aan de orde.
Arbeid en pensioen in de praktijkAudioboekVan Benthem & Keulen

Coronacrisis

Het coronavirus heeft grote impact op organisaties en hun medewerkers. De komende periode vind je tips, wetenswaardigheden, inspiratie en meer in deze collectie. Uiteraard melden we het ook zo spoedig mogelijk als er nieuws is.
Filters
Reset
Reset
Reset

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

Partners