Arbeidsvoorwaarden & pensioen

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop de werknemer bij een werkgever werkt. De arbeidsvoorwaarden worden vooraf aan het dienstverband vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Er zijn in principe twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover de werknemer en werkgever altijd afspraken maken, zoals het loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen alle beloningen die bovenop het loon komen zoals een auto of laptop van de zaak, verlofregelingen en pensioen.

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H5: Privacy in het arbeidsrecht
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H5: Privacy in het arbeidsrecht

In dit hoofdstuk informeren we je over persoonsgegevens. Wat valt hieronder en hoe mogen persoonsgegevens worden verwerkt? Wat zijn jouw plichten als werkgever en welke rechten hebben werknemers? We bespreken hoe een werkgever met persoonsgegevens in personeelsdossiers zou moeten omgaan en welke consequenties het heeft als een werkgever niet voldoet aan de AVG.
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H4: Niet-integer en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H4: Niet-integer en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

We hebben in de media veel voorbeelden voorbij zien komen de afgelopen tijd: Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. In dit hoofdstuk vindt u terug wat exact wordt bedoeld met niet-integer handelen en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Besproken wordt onder andere welk beleid wenselijk is en wanneer u als werkgever een onderzoek mag instellen naar een werknemer.
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H3: Gelijke behandeling
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H3: Gelijke behandeling

In dit hoofdstuk behandelen we waar en hoe het recht op gelijke behandeling in de wet is geregeld. Wanneer is er sprake van verboden onderscheid? We bespreken uitzonderingen en bewijslast, alsook wat er gebeurt als een werknemer stelt dat er verboden onderscheid wordt gemaakt.
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H2: Contractvormen in het arbeidsrecht
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H2: Contractvormen in het arbeidsrecht

In dit hoofdstuk wordt besproken in welke gevallen er sprake is van een arbeidsovereenkomst. We zetten de soorten arbeidsovereenkomsten op een rij en bespreken de verschillen met een overeenkomst van opdracht. Ook oproepovereenkomsten en payrolling komen aan de orde.
Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk. Hoofdstuk 1: De arbeidsovereenkomst
Podcast

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk H1: De arbeidsovereenkomst

In dit hoofdstuk vind je de ins en outs van het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Moet deze juridisch gezien bijvoorbeeld altijd op papier worden overeengekomen? En hoe zit het als er sprake is van een cao? En wat is precies van toepassing bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Artikel

Een werknemerscontract opstellen voor iemand uit het buitenland

Wanneer je een werknemer uit het buitenland in dienst neemt, moet je een werknemerscontract opstellen dat voldoet aan de wet- en regelgeving van zowel Nederland als het land van herkomst van de werknemer. Het opstellen van een dergelijk contract kan complex zijn, omdat er vaak verschillende wetten en culturele verschillen…
Werknemers moeten weten wat te doen, en niet hoe het zit met pensioen!
Artikel

Werknemers moeten weten wat te doen met hun pensioen

Als werkgever heb je de zorgplicht om je werknemers te infomeren over het pensioen. Hoe geef je invulling aan de zorgplicht? Vergelijk het met autorijden, geef kennis van de basis, vermijd hierbij de uitleg van de techniek en maak gebruik van de kracht van herhaling. Informeer je werknemers regelmatig en…
5 belangrijke nadelen van slechte pensioencommunicatie
Artikel

5 belangrijke nadelen van slechte pensioencommunicatie

Welke nadelen zijn er als je niet goed communiceert over pensioen? Als werkgever loop je een risico op aansprakelijkheid, maar vooral ontneem je werknemers essentiële informatie om keuzes te maken. Als je niet goed communiceert over de mogelijkheden binnen het pensioen kan er onrust ontstaan en komt er onnodig druk…
Filters
Reset

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

Ontmoet de spraakmakende keynotes op het HRfestival

HRtop100 Magazine

Partners